Dansk-engelsk oversættelse af "arbejdsløshedsunderstøttelse"

DA

"arbejdsløshedsunderstøttelse" engelsk oversættelse

DA

arbejdsløshedsunderstøttelse {en}

volume_up
arbejdsløshedsunderstøttelse (også: dagpenge)
En del af midlerne til arbejdsløshedsunderstøttelse bør bruges til dette formål.
Part of unemployment benefit should be used for this purpose.
Statsstøtte koster altså myndighederne penge to gange, først subsidier og derefter arbejdsløshedsunderstøttelse.
As such, state aid costs the government twice: first in subsidies and then in unemployment benefit.
Så kan folk på kontanthjælp og arbejdsløshedsunderstøttelse få byttet deres understøttelser ud med en rigtig løn.
In that way, people receiving cash benefits and unemployment benefit will be able to exchange these for proper wages.
arbejdsløshedsunderstøttelse
arbejdsløshedsunderstøttelse (også: dagpenge)
volume_up
dole {substantiv} [brit.eng.] [hverd.]

Eksempelsætninger "arbejdsløshedsunderstøttelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEndelig er forskellen mellem arbejdsløshedsunderstøttelse og løn for lille.
Secondly, the difference between unemployment benefits and wages is too small.
DanishEn del af midlerne til arbejdsløshedsunderstøttelse bør bruges til dette formål.
Part of unemployment benefit should be used for this purpose.
DanishStatsstøtte koster altså myndighederne penge to gange, først subsidier og derefter arbejdsløshedsunderstøttelse.
As such, state aid costs the government twice: first in subsidies and then in unemployment benefit.
DanishSom et minimum må det kræves, at arbejdsløse bevarer fuld og uindskrænket ret til arbejdsløshedsunderstøttelse og -godtgørelse.
It is necessary, at the very least, to preserve their rights to allowances and grants in full.
DanishHvorfor udelukkes de fra at nyde godt af formular E301 og E303, som gør det muligt at overføre arbejdsløshedsunderstøttelse?
Why are they not allowed to make use of forms E301 and E303 to transfer unemployment entitlements?
DanishSå kan folk på kontanthjælp og arbejdsløshedsunderstøttelse få byttet deres understøttelser ud med en rigtig løn.
In that way, people receiving cash benefits and unemployment benefit will be able to exchange these for proper wages.
DanishDer vil være behov for yderligere 2,5 milliarder euro til arbejdsløshedsunderstøttelse og det tyske arbejdsløshedsdirektorat.
An additional EUR 2.5 billion will be required for unemployment benefit and for the Federal Institute for Employment.
DanishI mit land, bag jerntæppet, ventede kvinderne ikke på at få en lønseddel eller arbejdsløshedsunderstøttelse, før de tog sig af deres nære.
They know how to satisfy everyone’ s needs and desires and to redistribute the outcome of what they produce.
DanishOg for arbejderne, løntilbageholdenhed, reduceret arbejdsløshedsunderstøttelse og opblødning af lovgivningen om jobbeskyttelse.
For workers there is wage moderation, a reduction in unemployment benefits and a relaxation of employment protection legislation.
DanishMillioner af mennesker i EU er afhængige af arbejdsløshedsunderstøttelse, invalidepension, pensioner og foranstaltninger inden for sundhedsvæsenet.
Millions of people in the European Union depend on unemployment benefits, invalidity benefits, pensions and health-care schemes.
DanishRocards tese, nemlig at myndighederne sparer 350 mia ECU, ved at de ikke behøver udbetale så meget i arbejdsløshedsunderstøttelse, holder således kun delvist stik.
So Mr Rocard's claim that the governments will be saving ECU 350 billion in unemployment benefits is only partly true.
DanishDer skal udveksles erfaringer om, hvordan man kan omdanne passive politikker til aktive politikker, omdanne arbejdsløshedsunderstøttelse til støtte til nye job.
We must share our experiences in how to convert passive policies into active policies, and unemployment benefits into support for new jobs.
DanishUden løn, intet bidrag til sociale tjenester og dermed udelukkelse fra lægehjælp, sociale ydelser, arbejdsløshedsunderstøttelse og pension.
This poverty is due to obvious social factors and, crucially, to inequalities between girls and boys in terms of access to schooling, university education and professional training.
DanishJeg mener også, at ændringsforslag 10 kunne virke bagstræberisk i visse medlemsstater, da det foreslår en generel betingelse, som skal give adgang til arbejdsløshedsunderstøttelse.
I also consider that Amendment No 10 might be regressive in some Member States, as it proposes a general condition governing entitlement to unemployment benefit.
DanishForslaget om at lade den sparede arbejdsløshedsunderstøttelse fordele af statslige institutioner for at kompensere for løntab kan realiseres i de færreste lande.
Very few countries would be able to carry out the proposal that the funds saved on unemployment benefits should be redistributed by the authorities to compensate for loss of earnings.