Dansk-engelsk oversættelse af "arbejdsmarked"

DA

"arbejdsmarked" engelsk oversættelse

DA

arbejdsmarked {et}

volume_up
arbejdsmarked
Arbejdstidsforkortelser bør komme ad frivillig vej på et fleksibelt arbejdsmarked.
Cuts in working hours should come on a voluntary basis in a flexible labour market.
I betænkningen er der mange spændende tanker om fremtidens arbejdsmarked.
The report contains many excellent ideas about the labour market in the future.
Et svagt punkt deri er bestræbelserne på et europæisk arbejdsmarked.
A weak area in the report is the pursuit of a European labour market.
arbejdsmarked
Politikken skal derfor tilpasses til det lokale eller det regionale arbejdsmarked.
As such, the policy will need to focus on the local or regional job market.
Dette vil øge Europas konkurrenceevne og også resultere i et genopsving på det europæiske arbejdsmarked.
That would increase Europe's competitiveness and would also result in a revival of the European job market.
I øvrigt handler det om at forberede unge mennesker på mobiliteten på et større europæisk arbejdsmarked.
For the rest, they also help to prepare young people for the mobility needed on a larger European job market.

Eksempelsætninger "arbejdsmarked" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDesværre er det nuværende arbejdsmarked ikke dynamisk nok til at skabe nye job.
Unfortunately, the current labour market is not dynamic enough to create new jobs.
DanishDet kan skabe et kunstigt arbejdsmarked, som er afhængigt af stadige tilskud.
This could result in an artificial labour market dependent on constant subsidies.
DanishArbejdstidsforkortelser bør komme ad frivillig vej på et fleksibelt arbejdsmarked.
Cuts in working hours should come on a voluntary basis in a flexible labour market.
DanishTil den fri bevægelighed for mennesker i eurozonen hører et fleksibelt arbejdsmarked.
The free movement of people in the euro area requires a flexible labour market.
DanishPolitikken skal derfor tilpasses til det lokale eller det regionale arbejdsmarked.
As such, the policy will need to focus on the local or regional job market.
DanishI betænkningen er der mange spændende tanker om fremtidens arbejdsmarked.
The report contains many excellent ideas about the labour market in the future.
DanishEndelig bør vi sikre, at vi får et mere fleksibelt arbejdsmarked i Europa.
Finally, we must ensure that we obtain more flexible labour markets in Europe.
DanishHvis vi ikke løser det, skaber vi aldrig et godt arbejdsmarked i Europa.
If we do not solve it, we will never bring about a sound labour market in Europe.
DanishI de seneste år har det portugisiske arbejdsmarked generelt udvist en positiv adfærd.
In recent years, the Portuguese labour market has generally performed well.
DanishDet er nødvendigt med et fleksibelt arbejdsmarked i en dynamisk global økonomi.
In a dynamic global economy we have to have labour market flexibility.
DanishJeg havde det indtryk, at der allerede eksisterende et europæisk arbejdsmarked.
Yet, we had been led to understand that the European labour market was already functioning.
DanishMålene fra Lissabon binder os til et mere fleksibelt arbejdsmarked end før.
The Lisbon targets bind us to a more flexible labour market than before.
DanishDette er under alle omstændigheder udgangspunktet for et fælles, levedygtigt arbejdsmarked.
Fears that it would result in social and wage dumping are no longer justified.
Danish25 millioner færre kvinder end mænd deltager på Europas arbejdsmarked.
Twenty-five million fewer women than men participate in the European labour market.
DanishKvinder klarer sig fortsat dårligere end mænd på det europæiske arbejdsmarked.
Women continue to fare worse than men on the European labour market.
DanishDet er slet ikke nemt at være grænseoverskridende mobil på det europæiske arbejdsmarked.
It is not at all easy to be mobile in a cross-border way in the European labour market.
DanishUndervisningen rettes i for høj grad udelukkende mod økonomi og arbejdsmarked.
The Commission is thinking of education too much in terms of the economy and the labour market.
DanishDet vrimler med uudnyttede muligheder for at skabe fornyet dynamik på EU ' s arbejdsmarked.
This is a time of untapped opportunities for boosting the European Union labour market.
DanishEURES er et vigtigt redskab i bestræbelserne på at skabe dette europæiske arbejdsmarked.
EURES is instrumental to the creation of this European labour market.
DanishDer skal gøres mere for at opbygge Europas arbejdsmarked med større mobilitet.
More must be done towards building a European labour market with more mobility included within it.