Dansk-engelsk oversættelse af "arbejdsstyrke"

DA

"arbejdsstyrke" engelsk oversættelse

DA

arbejdsstyrke {en}

volume_up
1. generel
arbejdsstyrke (også: ansatte, medarbejderstab)
Målet er at skabe en fleksibel, højt kvalificeret arbejdsstyrke i Storbritannien.
The aim is to create a flexible, high-skilled workforce in Britain.
Det indre marked kræver en meget mere mobil arbejdsstyrke, end vi har i øjeblikket.
The single market requires a much more mobile workforce than we currently have.
Det er kun 0, 2 % af EU ' s samlede arbejdsstyrke, der benytter sig af muligheden.
Only 0.2 % of the total workforce of the EU exercise this option.
arbejdsstyrke
volume_up
labour force {substantiv} [brit.eng.]
Vikaransatte bliver en stadigt voksende underklasse i en todelt arbejdsstyrke.
Temporary agency working would become an ever-growing bottom tier in a two-tier labour force.
For det tredje kan Unionens investeringer i Ukraine været særlig lønsomme som følge af Ukraines veluddannede arbejdsstyrke og modtagelige marked.
Thirdly, Union investment in Ukraine could be particularly profitable because of Ukraine’ s well-educated labour force and receptive market.
Den mere eller mindre permanente udelukkelse af 10 % af vores arbejdsstyrke fra arbejdsmarkedet er en stor skændsel for vores civiliserede samfund.
The more or less permanent exclusion of 10 % of our labour force from the labour market is an absolute disgrace to our civilised society.
arbejdsstyrke
Libanon er kendt som et land med en foretagsom arbejdsstyrke.
Lebanon is rightly prized for the entrepreneurial skills of its work force.
Vi skal arbejde på at skabe et godt udvalg af finansielle tjenesteydelser, en veluddannet arbejdsstyrke osv.
We must work on a good range of financial services, well-qualified work force, and suchlike.
Penge, som er med til at hæmme udviklingen i landbrugssektoren i udviklingslandene, som her udgør 69 % af den samlede arbejdsstyrke mod 1,7 % i EU.
This is money which is helping to impede the development of the agricultural sector in the developing countries, which accounts for 69 % of the total work force there compared with 1.7 % in the EU.
2. business
arbejdsstyrke (også: lønningsliste)

Eksempelsætninger "arbejdsstyrke" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet synes ikke, som om de behøver en mere fleksibel eller mobil arbejdsstyrke.
The latter do not appear to require greater occupational flexibility and mobility.
DanishDet indre marked kræver en meget mere mobil arbejdsstyrke, end vi har i øjeblikket.
The single market requires a much more mobile workforce than we currently have.
DanishMålet er at skabe en fleksibel, højt kvalificeret arbejdsstyrke i Storbritannien.
The aim is to create a flexible, high-skilled workforce in Britain.
DanishVikaransatte bliver en stadigt voksende underklasse i en todelt arbejdsstyrke.
Temporary agency working would become an ever-growing bottom tier in a two-tier labour force.
DanishDet er kun 0, 2 % af EU ' s samlede arbejdsstyrke, der benytter sig af muligheden.
Only 0.2 % of the total workforce of the EU exercise this option.
DanishSelskaberne kan ikke blive mere konkurrencedygtige uden en bedre forberedt arbejdsstyrke.
Returning to growth will require considerable investment in knowledge.
DanishF.eks. kan uddannelse og innovation bidrage til at skaffe en god arbejdsstyrke for fremtiden.
For example, training and innovation can help procure a good workforce for the future.
DanishJeg kan tilføje, at én person ud af 11 af Irlands arbejdsstyrke er ansat i landbrugssektoren.
Farming is one of the oldest, most basic and most essential activities.
DanishLibanon er kendt som et land med en foretagsom arbejdsstyrke.
Lebanon is rightly prized for the entrepreneurial skills of its work force.
DanishDe giver beskæftigelse til to tredjedele af den samlede europæiske arbejdsstyrke.
Two-thirds of all European workers are employed in them.
Danish2007 risikerer vores arbejdsstyrke desuden at være utilstrækkelig til at dække vores økonomiske behov.
Moreover, as of about 2007, our workforce could be too small to meet our economic needs.
DanishVi skal arbejde på at skabe et godt udvalg af finansielle tjenesteydelser, en veluddannet arbejdsstyrke osv.
We must work on a good range of financial services, well-qualified work force, and suchlike.
DanishUddannelse og oplæring er en uomgængelig forudsætning for at få skabt en industriel arbejdsstyrke.
In Parliament, as in Amman, we all consider peace to be a desirable and necessary factor in prosperity.
DanishVi vil ikke få succes i fremtiden ved blot at massefremstille produkter og opretholde en dårligt uddannet arbejdsstyrke.
We will not succeed in the future with just bulk products and a poorly trained workforce.
DanishJeg er overbevist om, at uddannelse - og ikke tyngende regulering - er nøglen for vores arbejdsstyrke i fremtiden.
I believe that education, not overburdensome regulation, is the key for our workforce for the future.
DanishEU ønsker en mobil og fleksibel arbejdsstyrke.
The European Union wants a mobile, flexible workforce.
DanishDårligt vand medfører sygdomme og handicap og fører til døden og naturligvis til tabet af en produktiv arbejdsstyrke.
Poor water leads to disease and disability and to death and, of course, the loss of a productive workforce.
DanishVi kan ikke nå vores klimaændringsmål, hvis vi ikke har en arbejdsstyrke med de nødvendige kvalifikationer.
This is something I have been urging the Commission to take on board for some time and I hope for a positive response.
DanishEn anden måde at øge vores arbejdsstyrke på er at lokke unge mennesker med de rette kvalifikationer til EU.
Bringing young people with the right skills into the European Union is another way to increase the size of our workforce.
DanishEn god virksomhed passer på sin arbejdsstyrke.