Dansk-engelsk oversættelse af "arealanvendelse"

DA

"arealanvendelse" engelsk oversættelse

DA

arealanvendelse {en}

volume_up
arealanvendelse

Eksempelsætninger "arealanvendelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danisharealanvendelse, bortset fra affaldshåndtering
land use, with the exception of waste management;
DanishDisse instrumenter har en række forskellige formål, som ofte vedrører forskellige typer arealanvendelse eller endda bestemte regioner.
In your explanation, though, the Commission has once again failed to state that it will guarantee the financing of Natura 2000 for seven years.
DanishPlanlægningsprocessen er et centralt element i den bæredygtige udvikling, da den, fordi den omfatter arealanvendelse, opstiller de fysiske rammer for vores måde at leve på.
The planning process is a key element of sustainable development as, because it covers land-use, it sets the physical framework for the way in which we live.
DanishSom bekendt er de nuværende grænser i høj grad et resultat af aftaler indgået ved kolonistyrets ophør, og de er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med den traditionelle arealanvendelse.
We know that the present borders are essentially the result of post-colonial agreements and that they do not necessarily correspond to a traditional scheme of occupation of the territories.