Dansk-engelsk oversættelse af "argentinsk"

DA

"argentinsk" engelsk oversættelse

DA

argentinsk {adjektiv}

volume_up
argentinsk
I øvrigt vokser importen af argentinske kødprodukter igen.
Furthermore, Argentinian meat imports have started up again.
Som De nævnte, har de argentinske forskere hidtil kun nydt godt af samarbejdsaktioner vedrørende emner som ernæring, sundhed og miljø.
Until now, as you pointed out, Argentinian researchers have only benefited from cooperation projects established in areas such as nutrition, health or the environment.
Den argentinske flåde er i øjeblikket på udkig efter et britisk skib, der transporterer atomaffald i et omfang, så det vil afgive dobbelt så meget bestråling som Tjernobyl-katastrofen.
The Argentinian Navy is presently on alert to intercept a British ship carrying enough nuclear waste to give off twice the amount of radiation as the Chernobyl disaster.
argentinsk
Selv om størstedelen af befolkningen er ruineret, fortsætter en rig argentinsk eller udenlandsk minoritet med at blive rigere.
Although the majority of the population is bankrupt, a rich minority, be it Argentinean or foreign, continues to grow richer.
Subject: New Argentinean fisheries law
Jeg tror, at tidspunktet nu er nået, hvor vi skal til at konfrontere os med de argentinske myndigheders reelle hensigter og vilje.
I think the time has come to confirm the actual availability and the actual willingness of the Argentinean authorities.

Eksempelsætninger "argentinsk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFiskeriaftalen med Argentina yder tilskud til overførsel til argentinsk flag.
The fisheries agreement with Argentina subsidizes transfers to the Argentine flag.
DanishSelv om størstedelen af befolkningen er ruineret, fortsætter en rig argentinsk eller udenlandsk minoritet med at blive rigere.
Although the majority of the population is bankrupt, a rich minority, be it Argentinean or foreign, continues to grow richer.