Dansk-engelsk oversættelse af "argumentere"

DA

"argumentere" engelsk oversættelse

DA

argumentere {verbum}

volume_up
argumentere (også: diskutere)
Jeg vil i stedet argumentere for en form for» positiv særbehandling« af kvinder.
I would instead like to argue for a form of 'positive discrimination ' for women.
Offentligheden kunne derfor argumentere for, at de uberettiget var blevet udelukket.
Therefore members of the public could argue that they had been unjustifiably excluded.
Det er klart, at der er forskellige muligheder, man kan argumentere for.
Obviously, there are several options which people could argue for.

Eksempelsætninger "argumentere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg vil i stedet argumentere for en form for» positiv særbehandling« af kvinder.
I would instead like to argue for a form of 'positive discrimination ' for women.
DanishOffentligheden kunne derfor argumentere for, at de uberettiget var blevet udelukket.
Therefore members of the public could argue that they had been unjustifiably excluded.
DanishFru formand, jeg vil ikke som den forrige taler argumentere på et religiøst grundlag.
Madam President, I will not go down the road of religiosity followed by the last speaker.
DanishDet er ikke Kommissionens opgave at argumentere for disse ensidige og farlige begreber.
Parity democracy hinders the complete emancipation of women as citizens.
DanishVi har her en god lejlighed til at argumentere for langsigtet multilateral udvikling.
We have a fine opportunity now to make a strong case for long-term multilateral development.
DanishFru formand, kære kolleger, jeg tror, at vi skal argumentere virkelig nøjagtigt her.
Madam President, ladies and gentlemen, I think we really have to get down to brass tacks here.
DanishJeg mener ikke, at man egentlig i ramme alvor kan argumentere mod et sådant ændringsforslag.
In my view, there can be no serious argument against such an amendment.
DanishDet er klart, at der er forskellige muligheder, man kan argumentere for.
Obviously, there are several options which people could argue for.
DanishJeg forstår ikke, hvordan man kan argumentere på den måde eller foreslå noget sådant.
I do not understand how people can argue in that way or put forward a proposal along those lines.
DanishDet bør vi bruge til at argumentere for, hvorfor vi har brug for en ny forfatningstraktat.
We should use that to argue why we need a new Constitutional Treaty.
DanishDet er en enestående model for virkelig globalisering, som vi må argumentere for i verden.
It is this unique model of true globalisation that we have to take out into the wider world.
DanishFor det første skal han argumentere for mere og ikke mindre Europa.
Someone needs to come and pick up the pieces and drive things forward.
DanishDet er mig en gåde, hvordan man kan argumentere imod det.
That someone should argue against that is something that I find utterly baffling.
DanishNu har alle formænd samme chance for at argumentere.
Now, all the chairpersons have the same opportunity to present their arguments.
DanishVi vil fortsat argumentere for at gøre noget reelt for at sætte skub i den internationale solidaritet.
We will continue arguing in order to give some real impetus to international solidarity.
DanishJeg vil dog argumentere for, at vi følger ordførerens anbefaling.
The result of the vote was 30 votes in favour and one against.
DanishKommissionen kan kun love, at den vil argumentere bedst muligt for de ting, der accepteres i aften.
The Commission can only promise to argue as well as it can for the points accepted this evening.
DanishJeg beder Dem undlade at argumentere mod bedrevidende, for vi er enige på dette punkt.
On the contrary, we believe that the environment contributes to growth and increased competitiveness in Europe.
DanishJeg kan ikke se nogen, der ønsker at argumentere for forslaget.
No one appears to wish to argue in favour of the motion.
DanishMan kan også argumentere med, at den europæiske offentlighed i dens mange facetter slet ikke er kommet så langt endnu.
It can be argued that the European public, in all its diversity, is far from ready.