Dansk-engelsk oversættelse af "argumentering"

DA

"argumentering" engelsk oversættelse

EN

"argument" dansk oversættelse

volume_up
argument {substantiv}
DA

argumentering {en}

volume_up
argumentering (også: argumentation)
EN

argument {substantiv}

volume_up
Now that is more of an economic argument or an environmental protection argument.
Det er dog snarere et økonomisk argument eller et miljøbeskyttelsesargument.
No economic or legal argument can prevail over an argument on public health grounds.
Intet økonomisk eller juridisk argument kan vinde over et argument for folkesundheden.
Alongside the Council's formal legal argument, the Commission also has objections.
Ud over Rådets formelle juridiske argument har Kommissionen også indvendinger.
argument (også: evidence, proof, sign)
The argument about the names euro and cent to replace ECU is one indication of this.
Striden om navnene euro og cent som afløser for ECU er kun et bevis på det.
In the absence of such proof, this argument may amount to no more than a bluff.
Hvis ikke der er beviser herpå, kan dette argument blot være et bluff.
This statement has already been made three or four times but has not been proven by any argument.
Vi har allerede hørt denne påstand fremført flere gange, men ingen har ført bevis for rigtigheden heraf.
However, this is not an argument about whether the EU is a good thing or a bad thing.
Men det er ikke et skænderi om, hvorvidt EU er godt eller dårligt.
Excuse me, Mr President, but it is extremely difficult to speak when an argument is going on in the background.
Undskyld, hr. formand, det er meget vanskeligt at tale, når der foregår et skænderi lige bagved en.
Strong opinions have been voiced on this issue and unfortunately it has become a symbolic argument, with people digging in on both sides.
Der har været stærke meninger om dette spørgsmål, og det har desværre udviklet sig til et symbolsk skænderi mellem begge sider.