Dansk-engelsk oversættelse af "aritmetisk"

DA

"aritmetisk" engelsk oversættelse

DA

aritmetisk {adjektiv}

volume_up
1. matematik
aritmetisk
Der ønskes en eksponentiel vækst af aktiviteterne inden for en finansiel ramme, som knap nok vokser aritmetisk.
An exponential increase in activities is expected within a financial framework which has seen hardly any arithmetical growth.

Eksempelsætninger "aritmetisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet kan godt være, at Nice rent aritmetisk gør EU klar til udvidelsen.
It may well be that Nice prepares the EU for enlargement numerically.
DanishDer ønskes en eksponentiel vækst af aktiviteterne inden for en finansiel ramme, som knap nok vokser aritmetisk.
An exponential increase in activities is expected within a financial framework which has seen hardly any arithmetical growth.
DanishI denne sammenhæng er det dog ikke helt uden problemer, hvordan vanskelighederne løses: som løsning foreslås en ikke-aritmetisk fortolkning.
However, it is not entirely unproblematic in this connection how it proves possible to solve the equation: the solution proposed is that the convergence criteria be interpreted non-arithmetically.
DanishJeg benytter mig af kommissær de Silguys tilstedeværelse til at erindre om, at i Tyskland beregnes inflationsraten ikke ved en simpel aritmetisk operation.
I would like to take advantage of the fact that Commissioner de Silguy is here in order to remind him that, in Germany, the rate of inflation is calculated in a simple non-arithmetic way.
DanishEn snæver aritmetisk fortolkning af konvergenskriterierne ville derfor ikke kun være i modstrid med traktatens ånd, men ville vanskeliggøre vejen frem mod Den Monetære Union.
A strictly mathematical interpretation of the convergence criteria, then, would not only contradict the spirit of the Treaty but would make the path to monetary union more difficult.