Dansk-engelsk oversættelse af "ark"

DA

"ark" engelsk oversættelse

EN
EN

"Ark of the Covenant" dansk oversættelse

DA

ark {et}

volume_up
ark (også: blad, lagen, plade)
volume_up
sheet {substantiv}
EN

Ark of the Covenant {egennavn}

volume_up
1. religion
Ark of the Covenant
This is a warning not to disturb the ark of the covenant.
Det er en advarsel om ikke at forstyrre Pagtens Ark.
And Joshua spake unto the priests, saying, Take up the ark of the covenant, and pass over before the people!
Og Josua sagde til Præsterne: "Løft Pagtens Ark op og drag over foran Folket!
And thou shalt command the priests that bear the ark of the covenant, saying, When ye are come to the brink of the water of Jordan, ye shall stand still in Jordan!
Du skal byde Præsterne som bærer Pagtens Ark: Når I kommer til Kanten af Jordans Vand skal I standse der ved Jordan!

Eksempelsætninger "ark" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTidligt næste Morgen gjorde Josua sig rede og Præsterne bar HERRENs Ark
And Joshua rose early in the morning, and the priests took up the ark of the LORD.
DanishHr. formand, Noahs ark var ikke fyldt med produktionsfaktorer, men med levende dyr.
Mr President, Noah's ark was filled not with production factors, but with living creatures.
DanishOg Sonedækket skal du lægge over Vidnesbyrdets Ark i det Allerhelligste.
And thou shalt put the mercy seat upon the ark of the testimony in the most holy place.
DanishGuds Ark blev gjort til Bytte og Elis to Sønner Hofni og Pinehas faldt.
And the ark of God was taken; and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were slain.
DanishHan indrettede inderhallen inde i Templet for der at opstille HERRENs Pagts Ark.
And the oracle he prepared in the house within, to set there the ark of the covenant of the LORD.
DanishFilisterne tog da Guds Ark og bragte den fra Eben Ezer til Asdod.
And the Philistines took the ark of God, and brought it from Ebenezer unto Ashdod.
DanishZadok og Ebjatar bragte da Guds Ark tilbage til Jerusalem og de blev der.
Zadok therefore and Abiathar carried the ark of God again to Jerusalem: and they tarried there.
DanishSæt så Vidnesbyrdets Ark derind og hæng Forhænget op for Arken.
And thou shalt put therein the ark of the testimony, and cover the ark with the vail.
Danish"Byd Præsterne som bærer Vidnesbyrdets Ark at stige op fra Jordan!
Command the priests that bear the ark of the testimony, that they come up out of Jordan!
Danishog Præsterne Benaja og Jahaziel stadig blæste i Trompeterne foran Guds Pagts Ark.
Benaiah also and Jahaziel the priests with trumpets continually before the ark of the covenant of God.
DanishEfter at HERREN Ark havde været i Filisternes Land syv Måneder
And the ark of the LORD was in the country of the Philistines seven months.
Danishfor at vi kan bringe vor Guds Ark tilbage til os thi i Sauls Dage spurgte vi ikke om den.
And let us bring again the ark of our God to us: for we enquired not at it in the days of Saul.
DanishGuds Ark blev så i Obed-Edoms Hus tre Måneder og HERREN velsignede Obed-Edoms Hus og alt hvad hans var.
And the ark of God remained with the family of Obededom in his house three months.
DanishOg David grebes den Dag af Frygt for Gud og sagde: "Hvor kan jeg da lade Guds Ark komme hen hos mig!
And David was afraid of God that day, saying, How shall I bring the ark of God home to me?!
DanishSe HERRENs al Jordens Herres Ark skal gå foran eder gennem Jordan.
Behold, the ark of the covenant of the LORD of all the earth passeth over before you into Jordan.
DanishOg Josua sagde til Præsterne: "Løft Pagtens Ark op og drag over foran Folket!
And Joshua spake unto the priests, saying, Take up the ark of the covenant, and pass over before the people!
DanishOg David grebes den Dag af Frygt for HERREN og sagde: "Hvor kan da HERRENs Ark komme hen hos mig!
And David was afraid of the LORD that day, and said, How shall the ark of the LORD come to me?!
DanishDe førte da Guds Ark bort fra Abinadabs Hus på en ny Vogn og Uzza og Ajo kørte Vognen.
And they carried the ark of God in a new cart out of the house of Abinadab: and Uzza and Ahio drave the cart.
Danish" Og de fik at vide at HERRENs Ark var kommet til Lejren.
And they understood that the ark of the LORD was come into the camp.
DanishOg Filisterne tog Guds Ark og bragte den ind i Dagons Hus og stillede den ved Siden af Dagon.
When the Philistines took the ark of God, they brought it into the house of Dagon, and set it by Dagon.

Synonymer (engelsk) for "Ark of the Covenant":

Ark of the Covenant
English