Dansk-engelsk oversættelse af "arkitektur"

DA

"arkitektur" engelsk oversættelse

DA

arkitektur {en}

volume_up
arkitektur
Arkitektur, ingeniørvirksomhed, bygningskunst er alt sammen videnskab.
Architecture, engineering, the structure of buildings, are all in the realm of science.
Men det kan være det samme i arkitektur eller andre professioner.
But it might be the same in architecture or any other profession.
De har bevaret forfatningens arkitektur, det er vel den afgørende præstation.
You have maintained the constitution’ s architecture, and that is no doubt your most crucial achievement.
arkitektur
Arkitektur, ingeniørvirksomhed, bygningskunst er alt sammen videnskab.
Architecture, engineering, the structure of buildings, are all in the realm of science.
Men det kan være det samme i arkitektur eller andre professioner.
But it might be the same in architecture or any other profession.
De har bevaret forfatningens arkitektur, det er vel den afgørende præstation.
You have maintained the constitution’ s architecture, and that is no doubt your most crucial achievement.

Eksempelsætninger "arkitektur" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer findes doktorer inden for arkitektur, kemi, ingeniørvidenskab osv.
There are of course also Doctors of Architecture, Chemistry, Engineering and so on.
DanishBontempi har givet udtryk for, at det drejer sig om en yderst kompliceret arkitektur.
Mr Bontempi said that what we are dealing with is a very complex structure.
DanishArkitektur, ingeniørvirksomhed, bygningskunst er alt sammen videnskab.
Architecture, engineering, the structure of buildings, are all in the realm of science.
DanishDe har bevaret forfatningens arkitektur, det er vel den afgørende præstation.
You have maintained the constitution’ s architecture, and that is no doubt your most crucial achievement.
DanishVaclav Havel sagde engang: Hvad nytter den smukkeste arkitektur, hvis den ikke har nogen sjæl?
Vaclav Havel once said 'what use are the most beautiful of buildings if they serve no purpose? '
DanishMen det kan være det samme i arkitektur eller andre professioner.
But it might be the same in architecture or any other profession.
DanishDette er ydermere begrundet, idet den skrøbelige arkitektur for denne ambitiøse konstruktion nu er truet.
Especially as the vulnerable architecture of this ambitious structure has been threatened.
DanishEn sidste kommentar om den institutionelle arkitektur bag disse reformer: Sevilla.
I should like to make one last comment on the subject of the institutional structures needed for these reforms: Seville.
DanishI forbindelse med kulturarven er det desuden hensigtsmæssigt at skelne mellem kulturgenstande og arkitektur.
In the field of cultural heritage it is right to distinguish between movable and fixed heritage.
DanishDen historiske by Hebron og dens unikke arkitektur og religiøse betydning vil aldrig blive den samme mere.
The historic town of Hebron, with its unique architecture and religious importance, will never be the same again.
DanishTraktaterne har en kompleks arkitektur, og vores arbejde inden for FUSP fører os helt ud til de institutionelle grænser.
The architecture of the treaties is complex and our work on CFSP is right at the institutional frontiers.
DanishDen nye forenklede arkitektur var første skridt på vejen til at strømline alle instrumenter til udadrettede udgifter.
The new simplified architecture was the first attempt to streamline all the instruments for external spending.
DanishJeg har ikke mødt mange mennesker, som ikke går ind for beskyttelse af natur-, arkitektur- og kulturarv.
Mr President, I have not met many people who are not in favour of the protection of natural, architectural or cultural heritage.
DanishFor det andet sætter vi pris på Deres bidrag til opbygningen af en ny arkitektur og nye instrumenter til denne politik.
Secondly, we appreciate your contribution to setting up a new architecture and also new instruments for this policy.
DanishDenne politiske arkitektur er bagvendt.
DanishDe fortalte Parlamentets sikkerhedstjeneste, at de tog billeder af bygningens ydre, fordi de var interesserede i dens arkitektur.
They told Parliament's Security Service that they were taking pictures for architectural purposes of the outside of the building.
DanishJeg vil overlade det til mine franske kolleger at vurdere, om disse folk rent faktisk var interesserede i bygningens arkitektur.
I would leave it to my French colleagues to judge whether these people were actually interested in the architecture of the building.
DanishDe må omfatte hele filosofien, ansvarligheden og først og fremmest en vision om den form, den europæiske arkitektur i sidste ende skal have.
It must be about philosophy, responsibility and above all a vision about the eventual shape of the European architecture.
DanishDet er umuligt at bevare den enorme arkitektur- og kulturarv kun med de begrænsede ressourcer, vi har til rådighed.
With the little available resources and an enormous architectural and cultural heritage it is impossible to preserve same using only our resources.
DanishDette udgør efter min opfattelse en god arkitektur for en reel, åben, ærlig og permanent dialog mellem Kommissionen og Europa-Parlamentet.
I think that together this forms a solid basis for a genuinely transparent, sincere and ongoing dialogue between our institutions.