Dansk-engelsk oversættelse af "arkiv"

DA

"arkiv" engelsk oversættelse

DA

arkiv {et}

volume_up
arkiv
Det skal være et arkiv i dataform over de større nationale kulturelle samlinger fra EU ' s 15 medlemsstater.
This would be an archive in digital form of the EU's fifteen Member States ' major national cultural collections.
Hvorfor har vi endnu ikke fået oprettet et sikkert arkiv, hvor medlemmerne kan komme og læse fortrolige dokumenter under ordnede forhold?
Why have we not yet arranged for a secure archive to be set up to which Members may come to read confidential documents under proper conditions?
Hvad skal man gøre, når dette er arkiver, eller når en privat kopi mangfoldiggøres?
Anyone with an interest in history is slightly surprised to hear archives being defined in this way.
Der er ikke et centralt arkiv, og der er ingen overblik over aktiviteterne " ude i marken ".
There are no central records, and there is no general view of the activities 'out in the field '.
Kommissionens arkiver lader meget tilbage at ønske.
The Commission's records leave a great deal to be desired.
arkiv
Der er intet arkiv, og de fleste dokumenter mangler.
There are no files, and most documents are missing.
I centrale arkiver føres oplysninger bl.a. om moderdyr, køn, alle opdrætssteder og slagtningstidspunktet.
It is intended to enter in centralized files, inter alia, particulars of a cow's mother, sex, all pastures where it has spent any time, and date of slaughter.
Lad os også huske på, at alle kommunistpartier i Europa blev betalt af Sovjetunionen indtil 1989, hvilket KGB ' s arkiver har vist!
I would also point out, as the files on the KGB have proved, that all the Communist parties in Europe were paid for by the USSR until 1989.

Eksempelsætninger "arkiv" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer er ikke et centralt arkiv, og der er ingen overblik over aktiviteterne " ude i marken ".
There are no central records, and there is no general view of the activities 'out in the field '.
DanishMed dette team vil man kunne køre ethvert arkiv i Europa, og det fortjener de at gøre om dagen nu og da.
Since I have been in this House this has never happened before 9.30 p. m. at the earliest.
DanishDer er intet arkiv, og de fleste dokumenter mangler.
There are no files, and most documents are missing.
DanishDet skal være et arkiv i dataform over de større nationale kulturelle samlinger fra EU ' s 15 medlemsstater.
This would be an archive in digital form of the EU's fifteen Member States ' major national cultural collections.
DanishJeg har her et helt arkiv med forkerte oplysninger.
DanishHvorfor har vi endnu ikke fået oprettet et sikkert arkiv, hvor medlemmerne kan komme og læse fortrolige dokumenter under ordnede forhold?
Why have we not yet arranged for a secure archive to be set up to which Members may come to read confidential documents under proper conditions?
DanishMedlemsstaterne skal bl.a. forpligte sig til at gengive deres nationale kulturskatte i digital form for at bidrage til skabelse af et europæisk arkiv.
The Member States must commit themselves, amongst other things, to converting their national cultural collections into digital form to contribute to creating a European archive.
DanishJeg mener, at alle disse forskellige elementer skal betragtes separat, og at man bør forvise det kunstige begreb» det vestlige Balkan« til Det Europæiske Råds arkiv!
I believe that each of these various elements must be considered separately and that the synthetic term 'western Balkans'should be consigned to the archives of the European Council.