Dansk-engelsk oversættelse af "armé"

DA

"armé" engelsk oversættelse

EN
DA

armé {et}

volume_up
1. militær
armé (også: hær)
volume_up
army {substantiv}
Løsningen på dette problem er ikke oprettelsen af en armé af embedsmænd til at kontrollere, hvad der foregår på jordbrugene.
The solution to this problem is not to establish an army of EU officials to oversee the work of farms.
Som sagt er der russiske tropper i Transdnestriaområdet; den berømte Lebeds 14. armé, ikke mere i sin helhed, men den har alligevel sin virkning.
As has been said, Russian troops are in the region of Trans-Dnestr, Lebed's famous 14th army, not all of it, but nonetheless it has some influence.

Eksempelsætninger "armé" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishLad ej den fortrykte gå bort med Skam lad de arme og fattige prise dit Navn!
O let not the oppressed return ashamed: let the poor and needy praise thy name!
DanishSå faldt han grædende sin Broder Benjamin om Halsen og Benjamin græd i hans Arme.
And he fell upon his brother Benjamin's neck, and wept; and Benjamin wept upon his neck.
DanishAt HERREN har grundfæstet Zion og de arme i hans Folk søger Tilflugt der.
That the LORD hath founded Zion, and the poor of his people shall trust in it.
DanishRøv ej fra den ringe fordi han er ringe knus ikke den arme i Porten:
Rob not the poor, because he is poor: neither oppress the afflicted in the gate:
DanishThi han skal redde den fattige der skriger om Hjælp den arme der savner en Hjælper
For he shall deliver the needy when he crieth; the poor also, and him that hath no helper.
Danishthi de gudløses Arme skal brydes men HERREN støtter de retfærdige;
For the arms of the wicked shall be broken: but the LORD upholdeth the righteous.
DanishThi jeg redded den arme der skreg om Hjælp den faderløse der savned en Hjælper;
Because I delivered the poor that cried, and the fatherless, and him that had none to help him.
Danishat de ikke skal drikke og glemme Vedtægt og bøje Retten for alle arme.
Lest they drink, and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted.
DanishDet er af stor betydning for Europas sikkerhed, at vi åbner vore arme for disse lande.
It is in the interests of the security of Europe that we open our arms to these countries.
DanishHr. formand, ærede medlemmer, vi har altså ikke siddet med korslagte arme.
Mr President, ladies and gentlemen, we are not, therefore, sitting back and doing nothing.
DanishDerfor må vi tage imod ethvert forsøg på at forbedre skolestandarderne med åbne arme.
Therefore, any attempts to improve standards in our schools must be welcomed with open arms.
DanishDen der foragter sin Næste synder lykkelig den der har Medynk med arme.
He that despiseth his neighbour sinneth: but he that hath mercy on the poor, happy is he.
DanishJeg er for kommissionsforslaget og mener, at vi bør modtage det med åbne arme.
I support the Commission's proposal, and take the view that we should welcome it with open arms.
DanishAllerførst vil jeg sige, at jeg modtager handlingsplanen for dyrevelfærd med åbne arme.
Mr President, first of all, let me say that I warmly welcome the animal welfare action plan.
DanishHun rækker sin Hånd til den arme rækker Armene ud til den fattige.
She stretcheth out her hand to the poor; yea, she reacheth forth her hands to the needy.
Danishluk Munden op og døm retfærdigt skaf den arme og fattige Ret!
Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy!
Danishden gudløse holder han ikke i Live; de arme lader han få deres Ret
He preserveth not the life of the wicked: but giveth right to the poor.
DanishMultilateralismen modtages med åbne arme som det nye politiske evangelium.
Multilateralism is being embraced as the new political gospel.
DanishDu lod Enker gå tomhændet bort knuste de faderløses Arme.
Thou hast sent widows away empty, and the arms of the fatherless have been broken.
Danishdin Skare tog Bolig der for de arme sørged du Gud i din Godhed
The Lord gave the word: great was the company of those that published it.