Dansk-engelsk oversættelse af "Armenien"

DA

"Armenien" engelsk oversættelse

EN
DA

Armenien {egennavn}

volume_up
1. geografi
Armenien
Armenien indledte i 1994 stabiliseringsforanstaltninger og strukturreformer.
Armenia introduced stabilization measures and structural reforms in 1994.
Hidtil har Armenien virkelig ikke været Den Europæiske Unions hovedbekymring.
Hitherto, Armenia has not really been the main concern of the European Union.
I Middelalderen blev Armenien betragtet som en europæisk stormagt.
In the Middle Ages, Armenia was considered to be a major European power.

Eksempelsætninger "Armenien" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHidtil har Armenien virkelig ikke været Den Europæiske Unions hovedbekymring.
Hitherto, Armenia has not really been the main concern of the European Union.
DanishHvad angår Armenien, ved jeg, at mange kritiserer præsident Ter Petrossian.
With regard to Armenia, I know that many people criticize President Ter-Petrossian.
DanishF.eks. er jeg ikke enig i den måde, som Armenien-spørgsmålet behandles på.
I do not, for example, like the way this report approaches the Armenian issue.
DanishVi fører også samtaler med Litauen, Bulgarien og inden længe med Armenien.
We are also holding talks with Lithuania, Bulgaria and shortly with Armenia.
DanishMan må for eksempel ikke glemme de særlige forbindelser mellem Frankrig og Armenien.
For example, we should not forget the special relationship between France and Armenia.
DanishArmenien indledte i 1994 stabiliseringsforanstaltninger og strukturreformer.
Armenia introduced stabilization measures and structural reforms in 1994.
DanishLederne i de implicerede lande - Aserbajdsjan og Armenien - har fremsat forslag.
The leaders of the countries involved - Azerbaijan and Armenia - have put forward proposals.
DanishHelt anderledes er situationen mellem de krigsførende parter Armenien og Aserbajdsjan.
The situation between the warring parties of Armenia and Azerbaijan is quite different.
DanishHverken i Armenien eller i Aserbajdsjan er demokratiet fast forankret endnu.
In Armenia as in Azerbaijan, democracy is not yet solidly entrenched.
DanishOgså Armenien og Tyrkiet skal efterkomme denne forpligtelse som medlemmer af Europarådet.
Armenia and Turkey must also honour this commitment as members of the Council of Europe.
DanishDerfor er det så vigtigt at få løst spørgsmålet om folkedrabet i Armenien.
That is why the final problem to be resolved, the Armenian genocide, is of such importance.
DanishFem andre er under udarbejdelse og vedrører Armenien, Aserbajdsjan, Egypten, Georgien og Libanon.
It is up to the Assembly to decide for itself which topics it wants to discuss.
DanishI dag Tyrkiet, i morgen Armenien, i overmorgen Marokko, eller har vi et andet koncept?
Today Turkey, tomorrow Armenia, and the next day Morocco, or is there an alternative concept?
DanishEr det ikke på tide, at den tyrkiske regering løfter den økonomiske embargo over for Armenien?
Has the time come for the Turkish Government to lift the economic blockade of Armenia?
DanishI det mindste har Aserbajdsjan ikke samme kulturelle identitet som Armenien og Georgien.
At the very least, Azerbaijan does not have the same cultural identity as Armenia or Georgia.
DanishI Middelalderen blev Armenien betragtet som en europæisk stormagt.
In the Middle Ages, Armenia was considered to be a major European power.
DanishArmenien har en ny ledende klasse i forhold til sovjetstyret.
Of course there have been positive developments and there have been problems.
DanishMen der kæmpes da ikke mere mellem Armenien og Aserbajdsjan, våbnene tier.
At least there is no longer fighting between Armenia and Azerbaijan - the guns have fallen silent.
DanishMan behøver blot tænke på Iran, Irak, Syrien, Armenien eller Georgien.
One only needs to think of Iran, Iraq, Syria, Armenia and Georgia.
DanishSamtidig yder vi fortsat væsentlig støtte til Armenien, Georgien og Aserbajdsjan.
Furthermore, we are continuing to provide considerable levels of aid to Armenia, Georgia and Azerbaijan.