Dansk-engelsk oversættelse af "arnested"

DA

"arnested" engelsk oversættelse

EN
DA

arnested {et}

volume_up
arnested

Eksempelsætninger "arnested" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishLandet må ikke igen udvikle sig til et arnested for terrorisme og narkoproduktion.
The country must not again become a seedbed of terrorism and of drugs production.
DanishKun på den måde er det på langt sigt muligt at skabe fred i dette arnested for konflikter.
In the long term, this is the only way to remove this focus of conflict.
DanishHvis vi accepterede det, ville vi selv skabe et arnested for brande i de næste 100 år.
If we accepted that we would ourselves be creating a potential flashpoint there for the next hundred years.
DanishVi kan ikke altid se, hvor de pågældende konflikters arnested er.
We do not always see the source of the conflicts in question.
DanishHvis vi fortsætter på den måde, ender vi som et arnested for forbud og panik.
The precautionary principle, on the basis of scientific results, was thereby sufficiently reflected in practice.
DanishDavos var ikke arnested for nyliberalismen, og Porto Alegre var ikke blot en demonstration mod Davos.
One thing which struck me above all else is how the agenda of both gatherings are tending to converge.
DanishMellemøsten er den menneskelige civilisations arnested.
The Middle East is the original home of human civilisation.
DanishVi må sørge for at berolige denne brands arnested og hjælpe dem, f.eks. især Makedonien, som er særlig hårdt ramt.
We must show that we are trying to quell the fire and that we are helping those, in Macedonia in particular, who are especially affected.
DanishBeskyttelsen af børn og svage grupper skal være en prioritet for Unionen, hvis den skal leve op til sit kald som et civilisationens arnested.
The protection of children and the weak must be a priority of the Union if it is to fulfil its function as a repository of civilization.
DanishEuropa bliver terrorismens første mål, og den bliver arnested for spændinger, hvor racisme og islamofobi kun vil blive trappet mere og mere op.
Europe will be the first target for terrorism and will be a breeding ground for tension, and racism and islamophobia will only increase.
DanishDer bør afgjort lægges vægt på indsatsen på gaden, i fængslerne, men også på diskoteker og i natklubber, som ofte er arnested for blandingsmisbrug.
We must of course prioritise action programmes on the street, in prisons and also in places of nocturnal entertainment where the simultaneous consumption of more than one drug is prevalent.
DanishDe ved, at Kosovo er et arnested for kriser, som muligvis også helt aktuelt vil optage os på det næste uformelle møde mellem EU ' s indenrigs- og justitsministre.
You know that Kosovo is one of the trouble spots we shall possibly be considering at the next informal meeting of EU justice and home affairs ministers because of its current relevance.