Dansk-engelsk oversættelse af "Aron"

DA

"Aron" engelsk oversættelse

EN
DA

Aron {egennavn}

volume_up
Aron (også: Aaron)
Derpå tilvirkede de Kjortlerne til Aron og hans Sønner af Byssus i vævet Arbejde
And they made coats of fine linen of woven work for Aaron, and for his sons,
Og HERREN slog Folket fordi de havde lavet Tyrekalven den Aron lavede.
And the LORD plagued the people, because they made the calf, which Aaron made.
Og ingen tager sig selv den Ære men han kaldes af Gud ligesom jo også Aron.
And no man taketh this honour unto himself, but he that is called of God, as was Aaron.

Eksempelsætninger "Aron" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDerpå tilvirkede de Kjortlerne til Aron og hans Sønner af Byssus i vævet Arbejde
And they made coats of fine linen of woven work for Aaron, and for his sons,
DanishOg da de ved deres Bortgang fra Farao traf Moses og Aron som stod og ventede på dem
And they met Moses and Aaron, who stood in the way, as they came forth from Pharaoh:
DanishOg HERREN slog Folket fordi de havde lavet Tyrekalven den Aron lavede.
And the LORD plagued the people, because they made the calf, which Aaron made.
DanishOg ingen tager sig selv den Ære men han kaldes af Gud ligesom jo også Aron.
And no man taketh this honour unto himself, but he that is called of God, as was Aaron.
DanishOg Aron og hans Sønner gjorde alt hvad HERREN havde påbudt ved Moses.
So Aaron and his sons did all things which the LORD commanded by the hand of Moses.
DanishOg du skal tilvirke din Broder Aron hellige Klæder til Ære og Pryd
And thou shalt make holy garments for Aaron thy brother for glory and for beauty.
DanishOg Moses og Aron og hans Sønner tvættede deres Hænder og Fødder deri;
And Moses and Aaron and his sons washed their hands and their feet thereat:
DanishOg Aron gjorde som HERREN havde pålagt Moses og han stillede den foran Vidnesbyrdet for at gemmes.
As the LORD commanded Moses, so Aaron laid it up before the Testimony, to be kept.
Danishen Søn af Abisjua en Søn af Pinehas en Søn af Eleazar en Søn af Ypperstepræsten Aron -
The son of Abishua, the son of Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the chief priest:
Danishog den Buk der ved Loddet tilfalder HERREN skal Aron føre frem og ofre som Syndoffer;
And Aaron shall bring the goat upon which the LORD's lot fell, and offer him for a sin offering.
DanishOg HERREN talede til Moses og Aron ved Bjerget Hor ved Grænsen til Edoms Land og sagde:
And the LORD spake unto Moses and Aaron in mount Hor, by the coast of the land of Edom, saying,
Danishfor at Aron og hans Sønner kan tvætte deres Hænder og Fødder deri.
For Aaron and his sons shall wash their hands and their feet thereat:
DanishDa lod Moses Aron og hans Sønner træde frem og tvættede dem med Vand.
And Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water.
DanishDa lod Farao Moses og Aron kalde og sagde: "Gå hen og bring eders Gud et Offer her i Landet!
And Pharaoh called for Moses and for Aaron, and said, Go ye, sacrifice to your God in the land!
DanishMoses var firsindstyve og Aron tre og firsindstyve År gammel da de talte til Farao.
And Moses was fourscore years old, and Aaron fourscore and three years old, when they spake unto Pharaoh.
Danishog Aron var l23 År gammel da han døde på Bjerget Hor.
And Aaron was an hundred and twenty and three years old when he died in mount Hor.
DanishOg Aron skal kaste Lod om de to Bukke et Lod for HERREN og et for Azazel;
And Aaron shall cast lots upon the two goats; one lot for the LORD, and the other lot for the scapegoat.
DanishDe der traf ham i Færd med at sanke Brænde bragte ham til Moses Aron og hele Menigheden
And they that found him gathering sticks brought him unto Moses and Aaron, and unto all the congregation.
Danishog Pengene skal du give Aron og hans Sønner som Udløsning for de overskydende.
And thou shalt give the money, wherewith the odd number of them is to be redeemed, unto Aaron and to his sons.
DanishDa blussede HERRENs Vrede op imod Moses og han sagde: "Har du ikke din Broder Aron Leviten?
And the anger of the LORD was kindled against Moses, and he said, Is not Aaron the Levite thy brother?