Dansk-engelsk oversættelse af "arrangementer"

DA

"arrangementer" engelsk oversættelse

EN
DA

arrangementer {flertal}

volume_up
arrangementer (også: begivenheder)
Tvungen prostitution finder sted i forbindelse med alle store arrangementer, og ikke kun sportsarrangementer.
Forced prostitution takes place alongside all big events, and not only sports events.
Jeg har intet imod arrangementer, men jeg er klart imod løgn.
I have nothing against major events, but I am totally opposed to lying.
Men vi må drage konklusioner fra disse projekter med henblik på kommende store arrangementer.
However, we must draw conclusions from these projects that can be applied to future big events.

Eksempelsætninger "arrangementer" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet skal heller ikke definere de præcise arrangementer for udbetaling af ydelser.
Nor should it define the precise arrangements for the payment of benefits.
DanishHvis de nuværende arrangementer forhindrer os i at gøre dette, så må sagen undersøges.
If the current arrangements prevent us from doing so then they should be investigated.
DanishKommissionen er parat til at yde sit bidrag til, at sådanne arrangementer kan få succes.
The Commission is ready to make its contribution to the success of such arrangements.
DanishDisse arrangementer skal sikre, at Unionen udtrykker én enkelt holdning.
These arrangements shall ensure that the Union expresses a single position.
DanishVi skal sikre, at alternative arrangementer baseres på samme kriterier.
We must ensure that any alternative arrangements do not depart from this.
DanishJeg håber, at vi mødes til talrige arrangementer, også efter at du har forladt Parlamentet.
I hope we shall meet on numerous occasions when you have left Parliament.
DanishDet modsatte er lobbyernes lov med arrangementer og tjenester.
At the other end of the scale is the law of lobbies, arrangements and favours.
DanishEfter vores opfattelse er disse arrangementer ikke den rigtige vej frem.
In our opinion, these arrangements are not the right way forward.
DanishVi drøfter stadig arrangementer for det midlertidige militære organ.
We are still discussing arrangements for the interim military body.
DanishGennem Dem vil jeg gerne anmode om, at der udarbejdes en kodeks for denne type arrangementer.
What I would like to ask through you is that these kinds of festivity be regulated properly.
DanishJeg har intet imod arrangementer, men jeg er klart imod løgn.
I have nothing against major events, but I am totally opposed to lying.
DanishMen vi må drage konklusioner fra disse projekter med henblik på kommende store arrangementer.
However, we must draw conclusions from these projects that can be applied to future big events.
DanishPå den anden side har vi allerede truffet arrangementer med industrien, som giver resultater.
On the other hand, we have already devised arrangements with industry which are giving results.
DanishMan skal tilbage til det historiske forbillede, som er den øverste sovjets demokrati-arrangementer.
The historical model to return to in this case is the Supreme Soviet's democracy arrangements.
DanishTvungen prostitution finder sted i forbindelse med alle store arrangementer, og ikke kun sportsarrangementer.
Forced prostitution takes place alongside all big events, and not only sports events.
DanishMonopolistiske arrangementer kan ikke få lov til at fortsætte.
Monopolistic arrangements cannot be allowed to continue.
DanishStop- og Daphne-programmerne må dog ikke kun bruges til at gennemføre repræsentative arrangementer.
Nonetheless, the STOP and DAPHNE programmes must not be used simply to carry out representative events.
DanishDet er meget forstyrrende for medlemmer, der allerede havde truffet arrangementer om at tage med den delegation.
This is very disruptive to Members who had already made arrangements to go on that delegation.
DanishTo hundrede frivillige fra alle dele af Europa vil være involveret i det første af disse arrangementer, i Dublin.
The first experiment, in Dublin, will thus bring together 200 volunteers from all over Europe.
DanishAktion 3 er " Sammen for Europa ": arrangementer med stor synlighed, undersøgelser, formidling og information.
Action 3 is ‘ Together for Europe’: high-visibility events, studies, dissemination and information.