Dansk-engelsk oversættelse af "arrangere"

DA

"arrangere" engelsk oversættelse

DA

arrangere [arrangerer|arrangerede] {verbum}

volume_up
Formandskabet vil derfor arrangere et møde med de 27 landes erhvervsministre.
The presidency is therefore going to arrange a meeting involving the 27 countries ' trade ministers.
Delegationerne skal hjælpe med at arrangere programmer for besøgende parlamentsdelegationer og -udvalg.
The delegations should indeed help to arrange programmes for visiting parliamentary delegations and committees.
Can we arrange a meeting?

Eksempelsætninger "arrangere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet store problem med dette valg er ikke at arrangere det, hvilket er vanskeligt.
The problem with these elections is not organising them, which is difficult in itself.
DanishDet var muligt at arrangere og gennemføre fire fælles delegationsrejser i 2003.
It was possible to organise and carry out four joint missions in 2003.
DanishJeg kan kun støtte, at det er vigtigt også at arrangere en konkurrence i den forbindelse.
I could not agree more about the importance of also holding a competition to this end.
DanishIkke ved at bygge huse der, men ved at arrangere en ægte fredskonference.
Mr President, I too should first of all like to congratulate Commissioner Ferrero-Waldner.
DanishJeg vil også foreslå, at vi måske kunne arrangere, at grupper af medlemmer får en rundtur sammen.
I would also suggest that perhaps we could organise groups of Members to go round.
DanishFormandskabet vil derfor arrangere et møde med de 27 landes erhvervsministre.
The presidency is therefore going to arrange a meeting involving the 27 countries ' trade ministers.
DanishEn af beslutningerne fra dette topmøde i Amsterdam var at arrangere et nyt topmøde om beskæftigelsen.
One of the decisions taken at that summit was to hold a new summit, on employment.
DanishHr. formand, på fredag i næste uge skal der stemmes om, hvem der skal arrangere OL i 2008.
Mr President, on Friday next week there is a vote on who will be hosting the 2008 Olympic Games.
DanishEn europæisk Afrikapolitik har ingen mening, hvis vi ikke kan arrangere en sådan konference.
A European policy on Africa makes no sense if we are unable to convene this kind of conference.
DanishMen som sagt, er Kommissionen ved at arrangere udvælgelsesprøver, også for ældre tjenestemænd.
But as I have said, the Commission is now also opening competitions to more mature applicants.
DanishFor nogle er det nødvendigt at arrangere en bred og omfattende høringsproces med de faglige organisationer.
Some believe we should organise a broad consultation of professional bodies.
DanishDer er behov for at forbedre, afklare og rydde op i Europas måde at arrangere sig på rent forfatningsmæssigt på.
Europe's constitutional arrangements need improving, clarifying and tidying up.
DanishMan skal ikke blande idræt og politik, hedder det fra dem, der vil have, at Beijing skal arrangere OL.
Those who want Beijing to host the Olympic Games say that sport and politics should not be mixed.
DanishHr. kommissær, måske kan De endnu en gang arrangere en lille forelæsning med Deres Labour-delegerede!
Commissioner, perhaps you could give your Labour colleagues an individual tutorial on this matter!
DanishVi tillægger disse besøg stor vigtighed og vil med glæde fortsætte med at arrangere sådanne begivenheder.
We attach great importance to these visits and will be pleased to continue to host such events.
DanishMenneskerettighedsaktivister af alle slags er enige i deres krav om ikke at lade Kina arrangere OL.
Human rights activists of all kinds are united in their demand not to let China organise the Olympic Games.
DanishFor at arrangere Legene skal de have tålmodighed og sørge for, at der er noget at fejre i Kina.
In order to organise the Games, they have to practice patience and ensure that China has something to celebrate.
DanishVi vil arrangere et møde på højt niveau og et seminar.
We shall be organising a high-level meeting and a seminar.
DanishDelegationerne skal hjælpe med at arrangere programmer for besøgende parlamentsdelegationer og -udvalg.
The delegations should indeed help to arrange programmes for visiting parliamentary delegations and committees.
DanishDe uetiske angreb, som nogle forsøger at arrangere gennem medierne, må ikke få os til at fravige dette princip.
No malicious attack by the media, which some people are trying to orchestrate, must divert us from that principle.