Dansk-engelsk oversættelse af "arrestere"

DA

"arrestere" engelsk oversættelse

DA

arrestere {verbum}

volume_up
arrestere (også: anholde)
Da de kom for at arrestere mig, var der ingen til at protestere ".
When they came to arrest me, there was no one left to speak up for me ’.
Da de kom for at arrestere min sigøjnernabo, protesterede jeg ikke, fordi jeg ikke var sigøjner.
When they came to arrest my gypsy neighbour, I did not speak up, because I was not a gypsy.
Rådet må således lægge pres på alle dem, som er ansvarlige for SFOR, for at de skal arrestere Karadzic.
The Council must therefore exert pressure on all those who are responsible for SFOR to arrest Karadzic.

Eksempelsætninger "arrestere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet lykkedes ikke de politistyrker, der nåede frem til området, at arrestere nogen.
The police who arrived on the scene failed to make any arrests.
DanishDa de kom for at arrestere mig, var der ingen til at protestere ".
When they came to arrest me, there was no one left to speak up for me ’.
DanishDa de kom for at arrestere min sigøjnernabo, protesterede jeg ikke, fordi jeg ikke var sigøjner.
When they came to arrest my gypsy neighbour, I did not speak up, because I was not a gypsy.
DanishRådet må således lægge pres på alle dem, som er ansvarlige for SFOR, for at de skal arrestere Karadzic.
The Council must therefore exert pressure on all those who are responsible for SFOR to arrest Karadzic.
DanishVi bør arrestere og udlevere dem, der begår den slags handlinger, til Indien, så de kan blive stillet for retten og dømt.
He should arrest and hand over those committing such acts to India for trial and justice.
DanishDet er på høje tid, at IFOR får mandat til at hjælpe med til at arrestere disse mistænkte for krigsforbrydelser.
It is high time IFOR was given a mandate to help bring about the arrest of these alleged war criminals.
DanishHan kan klare sig uden at arrestere oppositionen.
He can do well without locking up his opposition.
DanishMed hensyn til Balkan, hr. formand, er jeg overordentlig glad for, at det serbiske politi havde mod til at arrestere Milosevic.
With regard to the Balkans, I am delighted that the Serbian police had the courage to arrest Milosevic.
DanishAt undertrykke, øve vold mod og arrestere oppositionen og at give mundkurv til pressen er ikke den rette måde at bringe uroen til ophør på.
Repression, violence, arresting the opposition, gagging the press is not the way to end the unrest.
DanishHan insisterede bl.a. over for Rådets fagministre på betydningen af det fælles europæiske mandat til at arrestere og udlevere forbrydere.
He mentions the work on the single European arrest and extradition warrant by the ministers of the specialised Councils, amongst others.
DanishSom et af de seneste bemærkelsesværdige resultater af dette samarbejde lykkedes det for nogle dage siden at arrestere nogle af de ledende ETA-medlemmer i Frankrig.
This cooperation achieved a notable success a few days ago with some of the main leaders of ETA being arrested in France.
DanishIndtil der tages flere skridt i retning af at arrestere Gotovina, opfylder Kroatien fortsat ikke fuldt ud Sikkerhedsrådets resolution 1503.
Care must be taken not to expound theories which lead to concepts such as city-states, or may even go as far as state-neighbourhoods or state-families.
DanishHer rejser sig spørgsmålet om sanktioner, det vil sige med hvilke procedurer kan man arrestere én, hvis vedkommendes tekniske foranstaltninger ikke er tilstrækkelige?
That raises the question of sanctions, namely how we can punish somebody for implementing technical measures which prove to be insufficient.
DanishJeg er enig i, at man med nogle hurtige procedurer bør gribe ind for at arrestere dem, der skal arresteres, uanset i hvilken af EU ' s medlemsstater de prøver at flygte.
I agree that there should be rapid procedures for arresting those who ought to be arrested, whatever Member State of Europe they might flee to.
DanishMan kan ikke gøre andet end at klage yderligere, hvis SFOR ikke gør det, som det skal i det område, som det dominerer, nemlig at arrestere Karadzic og Mladic.
There is really no cause for any further complaint if SFOR fails to do what it should do in its own province, namely to arrest Messrs Karadzic and Mladic.
DanishVed et tidligere forsøg på at arrestere Milosevic, da han stadigvæk boede i sit eget hus, viste det sig, at hæren og politiet ikke var på samme side.
During an earlier attempt to arrest Mr Milosevic, when he was still living in his own house, it was already evident that the army and the police were in opposite camps.
DanishDen 6. april i år blussede kampen igen op, da politiet ville arrestere en af hærførerne, Roosevelt Johnson, på grund af hans uheldige rolle i hele konflikten.
Recently on 6 April fighting broke out again when the police tried to arrest one of the warlords, Roosevelt Johnson, for his dubious role in the whole conflict.
DanishNår konklusionen er, at det er en alvorlig forseelse, har alle stater, der deltager i ICAO, bemyndigelse til at arrestere og tilbageholde personer, der er anklaget for uregerlig eller grov adfærd.
When the conclusion is that it is serious all states that are participants in ICAO have the power to arrest and detain those who are accused of unruly or abusive behaviour.