Dansk-engelsk oversættelse af "arve"

DA

"arve" engelsk oversættelse

DA

arve {verbum}

volume_up
Men de sagtmodige skal arve Landet de fryder sig ved megen Fred.
But the meek shall inherit the earth; and shall delight themselves in the abundance of peace.
Thi Ugerningsmænd skal ryddes ud men de der bier på HERREN skal arve Landet.
For evildoers shall be cut off: but those that wait upon the LORD, they shall inherit the earth.
Den som sejrer skal arve dette og jeg vil være hans God og han skal være min Søn.
He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.

Eksempelsætninger "arve" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen som sejrer skal arve dette og jeg vil være hans God og han skal være min Søn.
He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.
DanishThi Ugerningsmænd skal ryddes ud men de der bier på HERREN skal arve Landet.
For evildoers shall be cut off: but those that wait upon the LORD, they shall inherit the earth.
Danishat du skriver mig så bitter en Dom og lader mig arve min Ungdoms Skyld
For thou writest bitter things against me, and makest me to possess the iniquities of my youth.
DanishOg Abram sagde: "Du har jo intet Afkom givet mig og se min Hustræl kommer til at arve mig!
And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed: and, lo, one born in my house is mine heir!
DanishMen de sagtmodige skal arve Landet de fryder sig ved megen Fred.
But the meek shall inherit the earth; and shall delight themselves in the abundance of peace.
DanishEller vide I ikke at uretfærdige skulle ikke arve Guds Rige?
Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God?
DanishEre de ikke alle tjenende Ånder som udsendes til Hjælp for deres Skyld der skulle arve Frelse?
Are they not all ministering spirits, sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation?
Danishfor at I ikke skulle blive sløve men efterfølge dem som ved Tro og Tålmodighed arve Forjættelserne.
That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises.
Danisheller Tyve eller havesyge eller Drankere ingen Skændegæster ingen Røvere skulle arve Guds Rige.
Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God.
Danishde han velsigner skal arve Landet de han forbander udryddes.
For such as be blessed of him shall inherit the earth; and they that be cursed of him shall be cut off.
Danish"Uddriv Tjenestekvinden og hendes Søn; thi Tjenestekvindens Søn skal ingenlunde arve med den frie Kvindes Søn.
Cast out the bondwoman and her son: for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the freewoman.
DanishRepræsentanterne og, hvad der er vigtigere, befolkningen i EU vil så arve problemer i stedet for løsninger.
The representatives and, more importantly, the people of the European Union would then inherit problems rather than answers.
DanishBi på HERREN og bliv på hans Vej så skal han ophøje dig til at arve Landet; du skal skue de gudløses Undergang.
Wait on the LORD, and keep his way, and he shall exalt thee to inherit the land: when the wicked are cut off, thou shalt see it.
DanishJeg vil gerne sørge for, at den verden, mit barnebarn skal arve, bliver overdraget i en bedre tilstand end den er i lige i øjeblikket.
I want to see the world which my granddaughter will inherit handed over in a better form than it is just now.
DanishEn af alle menneskers grundlæggende rettigheder er ejendomsretten og retten til at arve ejendomme og specielt jord.
One of the fundamental rights of every human being is the right to property and the right to inherit property, in particular land.
DanishDette ansvar hviler særlig tungt på det tyske formandskab, der vil arve følgerne af de sidste 24 timers begivenheder.
That responsibility lies on no-one more heavily than on the German presidency, which will inherit the consequences of the last 24 hours.
DanishMen Abram svarede: "Herre" HERRE hvad kan du give mig når jeg dog går barnløs bort og en Mand fra Damaskus Eliezer skal arve mit Hus.
And Abram said, LORD God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus?
DanishSæd lader jeg gro af Jakob og af Juda mine Bjerges Arving; dem skal mine udvalgte arve der skal mine Tjenere bo;
And I will bring forth a seed out of Jacob, and out of Judah an inheritor of my mountains: and mine elect shall inherit it, and my servants shall dwell there.
Danishsagde hun til Abraham: "Jag den Trælkvinde og hendes Søn bort thi ikke skal denne Trælkvindes Søn arve sammen med min Søn med Isak!
Wherefore she said unto Abraham, Cast out this bondwoman and her son: for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac!
DanishOg se HERRENs Ord kom til ham således: "Han kommer ikke til at arve dig men den der udgår af dit Liv han skal arve dig.
And, behold, the word of the LORD came unto him, saying, This shall not be thine heir; but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir.