Dansk-engelsk oversættelse af "Aserbajdsjan"

DA

"Aserbajdsjan" engelsk oversættelse

DA

Aserbajdsjan {egennavn}

volume_up
1. geografi
Hr. formand, kære kolleger, Aserbajdsjan er et potentielt rigt land.
Mr President, ladies and gentlemen, Azerbaijan is a potentially wealthy country.
Aserbajdsjan bør udnytte denne udvikling positivt og fortsætte ad demokratiseringsvejen.
Azerbaijan must make good use of these developments and move towards democratisation.
- Hr. formand, i sidste uge var der præsidentvalg i Aserbajdsjan.
   – Mr President, last week, there were presidential elections in Azerbaijan.
Hr. formand, kære kolleger, i foråret 1997 vedtog Europa-Parlamentet med stort flertal samarbejds- og partnerskabsaftalen med Republikken Aserbajdsjan.
Mr President, ladies and gentlemen, in spring 1997 the European Parliament gave its assent to the partnership and cooperation agreement with the Republic of Azerbaijan by a large majority.

Eksempelsætninger "Aserbajdsjan" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danish- Hr. formand, vil De være så venlig at meddele myndighederne i Aserbajdsjan dette?
Mr President, could you please pass this message on to the authorities in Azerbaijan.
DanishDerudover er det politiske liv i Aserbajdsjan stadig præget af klanstrukturer.
Moreover, political life in Azerbaijan is still marked by clan structures.
DanishI dag drøfter vi overtrædelse af menneskerettighederne og demokratiet i Aserbajdsjan.
. –   Today we are discussing violations of human rights and democracy in Azerbaijan.
DanishLederne i de implicerede lande - Aserbajdsjan og Armenien - har fremsat forslag.
The leaders of the countries involved - Azerbaijan and Armenia - have put forward proposals.
DanishHr. formand, kære kolleger, Aserbajdsjan er et potentielt rigt land.
Mr President, ladies and gentlemen, Azerbaijan is a potentially wealthy country.
DanishHelt anderledes er situationen mellem de krigsførende parter Armenien og Aserbajdsjan.
The situation between the warring parties of Armenia and Azerbaijan is quite different.
DanishAserbajdsjan bør udnytte denne udvikling positivt og fortsætte ad demokratiseringsvejen.
Azerbaijan must make good use of these developments and move towards democratisation.
DanishVi er også meget bekymrede over de seneste arrestationer i Aserbajdsjan.
The latest arrests in Azerbaijan are also a cause of great concern to us.
DanishDe rapporter, som nu kommer fra Aserbajdsjan og Baku, er meget foruroligende.
The reports now coming out of Azerbaijan and Baku are very worrying.
DanishHverken i Armenien eller i Aserbajdsjan er demokratiet fast forankret endnu.
In Armenia as in Azerbaijan, democracy is not yet solidly entrenched.
Danish- Hr. formand, i sidste uge var der præsidentvalg i Aserbajdsjan.
   – Mr President, last week, there were presidential elections in Azerbaijan.
DanishI dag er Aserbajdsjan i øvrigt den største leverandør af råolie til EU.
Today, moreover, Azerbaijan is the principal supplier of crude oil to the European Union.
DanishFem andre er under udarbejdelse og vedrører Armenien, Aserbajdsjan, Egypten, Georgien og Libanon.
It is up to the Assembly to decide for itself which topics it wants to discuss.
Danish- Hr. formand, vil Aserbajdsjan følge i Georgiens, Ukraines og Kirgisistans fodspor?
   –   Mr President, will Azerbaijan follow in the footsteps of Georgia, Ukraine and Kyrgyzstan?
DanishI det mindste har Aserbajdsjan ikke samme kulturelle identitet som Armenien og Georgien.
At the very least, Azerbaijan does not have the same cultural identity as Armenia or Georgia.
DanishNu mere end nogensinde før står Aserbajdsjan i en situation, hvor landets videre skæbne besejles.
She suffered chronic ill health as a result of being detained and is now recovering.
DanishDer er ingen tvivl om, at Aserbajdsjan har mange problemer af mange forskellige årsager.
Azerbaijan certainly has many problems for a variety of reasons.
DanishMen der kæmpes da ikke mere mellem Armenien og Aserbajdsjan, våbnene tier.
At least there is no longer fighting between Armenia and Azerbaijan - the guns have fallen silent.
DanishInterimsaftalen er den første samlede aftale mellem Den Europæiske Union og Aserbajdsjan.
The interim agreement is the first overall agreement between the European Union and Azerbaijan.
DanishSamtidig yder vi fortsat væsentlig støtte til Armenien, Georgien og Aserbajdsjan.
Furthermore, we are continuing to provide considerable levels of aid to Armenia, Georgia and Azerbaijan.