Dansk-engelsk oversættelse af "Asien"

DA

"Asien" engelsk oversættelse

EN
DA

Asien {egennavn}

volume_up
1. geografi
Asien
Den finansielle krise i Asien vil gøre Asien-Europa-dialogen vigtigere end nogensinde.
The Asian financial crisis will make Asia-Europe dialogue more important than ever.
Krisen i Asien og Rusland har understreget behovet for reformer på dette område.
The crises in Asia and Russia highlighted the need for reforms in this area.
At vende den demokratiske proces i Asien kræver så absolut en gennemgribende indsats.
Reinforcing the democratic substance in Asia is certainly no hollow exercise.

Eksempelsætninger "Asien" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI modsat fald vil Asien som region miste 150 millioner euro i udviklingsbistand.
This is not the first time that the need for such a force has become apparent.
DanishDesuden er vi ved at opbygge stadig tættere forbindelser med andre lande i Asien.
On top of that, we are forging ever closer relations with other parts of Asia.
DanishKrisen i Asien og Rusland har understreget behovet for reformer på dette område.
The crises in Asia and Russia highlighted the need for reforms in this area.
DanishHvad mener den om den nuværende sikkerhedssituation i det nordøstlige Asien?
How does the Commission assess the current security situation in north-east Asia?
DanishDet samme gælder for de tropiske skovbrande og de subtropiske skovbrande i Asien.
The same applies to the fires in the Asian tropical and subtropical forests.
DanishHvad mener det om den nuværende sikkerhedssituation i det nordøstlige Asien?
How does the Council assess the current security situation in north-east Asia?
DanishVi ved alle, at krudt og papir oprindelig stammer fra Asien og så kom til Europa.
We all know that gunpowder and paper originated in Asia and then travelled to Europe.
DanishAsien er for stor, og asiaterne skal jo først og fremmest selv løse deres problemer.
Asia is large, and Asians will mainly need to solve their problems themselves.
DanishKvinder fra Asien, Afrika, Sydamerika og de central- og østeuropæiske lande.
Women from Asia, Africa, South America and the central and eastern european states.
DanishHr. formand, den økonomiske krise i Asien kaster en voksende skygge over Europa.
Mr President, the financial crisis in Asia is casting an increasing shadow over Europe.
DanishAsien er vigtig, men Latinamerika sender kun 1 % af sin eksport til Rusland.
Asia is important, but Latin America only sends 1 % of its exports to Russia.
DanishAt vende den demokratiske proces i Asien kræver så absolut en gennemgribende indsats.
Reinforcing the democratic substance in Asia is certainly no hollow exercise.
DanishFor lidt siden omtalte jeg faktisk de europæiske bankers engagement i Asien.
Indeed, I spoke earlier about the involvement of the European banks in Asia.
DanishVestbalkan, de transatlantiske forbindelser og Asien står også højt på dagsordenen.
The Western Balkans, transatlantic relations and Asia will also be high on the agenda.
DanishDen finansielle krise i Asien vil gøre Asien-Europa-dialogen vigtigere end nogensinde.
The Asian financial crisis will make Asia-Europe dialogue more important than ever.
DanishDet er også vigtigt i betragtning af Pakistans regionale rolle i det sydlige Asien.
Mr Suominen was right to say that finger pointing is neither attractive nor productive.
DanishAsien bør fryde sig over at se, hvordan dets største konkurrent, Europa, taber terræn.
Asia should rejoice as it sees how Europe, its main competitor, is flagging.
DanishVi bør lade den afholde i Asien, fordi den sidste gang fandt sted i Strasbourg.
We should arrange to hold it in Asia, given that the last meeting was held in Strasbourg.
DanishVores politik over for Asien er en kriminel politik, i bogstaveligste forstand kriminel.
Our policy towards Asia is a criminal policy; it is quite literally criminal.
DanishFor det første må man medtage Rusland, når man tænker på Europa og Asien.
Firstly, any consideration of Europe and Asia has to include Russia as well.