Dansk-engelsk oversættelse af "Askepot"

DA

"Askepot" engelsk oversættelse

DA

Askepot {egennavn}

volume_up
Hvad angår udgiftsområde 3, sagde jeg ved førstebehandlingen til Rådet, at det var alle udgiftsområdernes Askepot.
As regards Category 3, I told the Council at first reading that this was the 'Cinderella ' of all the categories.
Derfor er det så vigtigt, at Bulgarien får retfærdige betingelser, og at man ikke siger, at det jo alligevel er Balkans Askepot!
This is why it is so important to create fair conditions for Bulgaria and not to give her the Cinderella treatment!
Ja, i Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport er den - sammen med sporten - " Askepot " sektoren, når det gælder finansiering.
Indeed in the Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport it is the " Cinderella " sector of funding, as with sport.

Eksempelsætninger "Askepot" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSMV ' erne er stadig Askepot på markedet, som hovedsagelig blev oprettet ud fra hensynet til de store virksomheder.
SMEs are still the Cinderellas of the market which was made principally with big business in mind.
DanishHvad angår udgiftsområde 3, sagde jeg ved førstebehandlingen til Rådet, at det var alle udgiftsområdernes Askepot.
As regards Category 3, I told the Council at first reading that this was the 'Cinderella ' of all the categories.
DanishDerfor er det så vigtigt, at Bulgarien får retfærdige betingelser, og at man ikke siger, at det jo alligevel er Balkans Askepot!
This is why it is so important to create fair conditions for Bulgaria and not to give her the Cinderella treatment!
DanishJa, i Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport er den - sammen med sporten - " Askepot " sektoren, når det gælder finansiering.
Indeed in the Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport it is the " Cinderella " sector of funding, as with sport.
DanishMen ved førstebehandlingen gør Rådet dette udgiftsområde til en askepot par excellence og nedskærer det til et niveau, der ligger under 1998-budgettet.
However, at its first reading, the Council transforms this category into the ultimate dogsbody, cutting it to levels below the 1998 budget.
DanishMental sundhed spiller alt for ofte en Askepot-rolle i vores sundhedssystem, selv om følgerne af dårlig mental sundhed tapper alle vores ressourcer og er katastrofale på det personlige plan.
Too often mental health is the Cinderella of our health services, yet the implications of poor mental health are a drain on all resources as well as personally disastrous.