Dansk-engelsk oversættelse af "asocial"

DA

"asocial" engelsk oversættelse

DA

asocial {adjektiv}

volume_up
En asocial markedsøkonomi hører ikke til i profilen for en Europæisk Union.
An antisocial market economy has no place in the profile of a European Union.
Det er ikke nogen asocial eller antisocial pakke.
This is not an asocial or antisocial package.
Tag nu for eksempel fænomener som tolerance, vandalisme og asocial adfærd.
Think of things such as tolerance, destructiveness and anti-social behaviour.
asocial (også: usocial)
Dette er en usocial, om ikke endda asocial politik.
This is a policy which is unsocial, if not even antisocial!

Eksempelsætninger "asocial" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEn asocial markedsøkonomi hører ikke til i profilen for en Europæisk Union.
An antisocial market economy has no place in the profile of a European Union.
DanishTag nu for eksempel fænomener som tolerance, vandalisme og asocial adfærd.
Think of things such as tolerance, destructiveness and anti-social behaviour.
DanishDette er en usocial, om ikke endda asocial politik.
This is a policy which is unsocial, if not even antisocial!
DanishDet er ikke nogen asocial eller antisocial pakke.
Danish- Fru formand, reformen af sukkermarkedet, som vi behandler i dag, er en pseudo-reform, der er farlig, uretfærdig, uærlig og asocial.
I am also painfully aware that my own constituency in the east of England contains a major part of the UK’ s sugar farming.
Danish- Hr. formand, det, vi lige har oplevet under afstemningen, er et eksempel på en asocial opførsel hos De Europæiske Socialdemokraters Gruppe.
   – Mr President, what we have just seen in the voting is an example of anti-social conduct on the part of the Group of the Party of European Socialists.
Danishb) beskyttelsen af mindreårige mod såvel reklamer som programmer, som vænner børnene til vold og asocial adfærd, skal gøres almen og gælde på fællesskabsplan;
b) minors need general protection at Community level from advertising and from programmes which desensitise them to violence and anti-social behaviour; and
DanishIkke egnet til alle vejrforhold og altså asocial politik, jævnfør 4 millioner arbejdsløse i Tyskland og næsten 18 millioner i hele Europa.
It does not suit all conditions and is actually asocial rather than social, as we can see from the 4 million unemployed people in Germany and the almost 18 million in Europe as a whole.
DanishIngen vil udsætte sig selv for at blive bebrejdet for at være asocial, og minimumsforskrifterne på europæisk plan har da også uden tvivl deres berettigelse.
No one is prepared to expose themselves to the accusation that they are anti-social, and it is undoubtedly justifiable to have minimum regulations in the European area.
DanishDet er sikkert en god ting for statskasserne, fortsat at hæve bøderne, men når alt kommer til alt, er det en asocial foranstaltning, idet nogle kan betale og andre ikke.
Increasing fines is perhaps a good thing for the state's finances, but when all is said and done it is an anti-social measure since some are able to pay whilst others are not.