Dansk-engelsk oversættelse af "assistance"

DA

"assistance" engelsk oversættelse

EN
EN

"assistance" dansk oversættelse

volume_up
assistance {substantiv}
volume_up
assistant {substantiv}
DA

assistance {en}

volume_up
1. generel
assistance
Her drejer det sig igen ikke kun om assistance til modtagerne, men også til Kommissionen.
Again, it is assistance not only for beneficiaries, but also for the Commission.
Gensidig assistance ved inddrivelse af skatter og afgifter bliver endnu vigtigere.
Mutual assistance in the recovery of claims is becoming ever more important.
Endelig er der den tredje gruppe af ændringsforslag, der omhandler teknisk assistance.
Finally, the third group of amendments concerns technical assistance.
2. militær
assistance
EN

assistance {substantiv}

volume_up
Again, it is assistance not only for beneficiaries, but also for the Commission.
Her drejer det sig igen ikke kun om assistance til modtagerne, men også til Kommissionen.
Mutual assistance in the recovery of claims is becoming ever more important.
Gensidig assistance ved inddrivelse af skatter og afgifter bliver endnu vigtigere.
Finally, the third group of amendments concerns technical assistance.
Endelig er der den tredje gruppe af ændringsforslag, der omhandler teknisk assistance.

Eksempelsætninger "assistance" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishGensidig assistance ved inddrivelse af skatter og afgifter bliver endnu vigtigere.
Mutual assistance in the recovery of claims is becoming ever more important.
DanishHer drejer det sig igen ikke kun om assistance til modtagerne, men også til Kommissionen.
Again, it is assistance not only for beneficiaries, but also for the Commission.
DanishEndelig er der den tredje gruppe af ændringsforslag, der omhandler teknisk assistance.
Finally, the third group of amendments concerns technical assistance.
DanishJeg vil derfor med assistance af hans udmærkede tjenester gøre mit bedste for at afløse ham i dag.
With the help of his excellent officials, I shall stand in for him as best I can.
DanishJeg kan ikke tvinge medlemsstaternes tekniske assistance til at tage af sted, for de vil ikke.
I cannot make the Member States ' technical staff go there, because they refuse to do so.
DanishDet er ikke kun professionel assistance, man har brug for på landevejen, når ulykken er sket.
Professional assistance is not the only thing needed on the roads when an accident happens.
DanishHvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
DanishHvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
If we can be of any further assistance, please let us know.
DanishI 2003 accepterede Portugal assistance fra to fly fra Italien og tre fly fra Tyskland.
In 2003 Portugal accepted the assistance of two aircraft from Italy and three aircraft from Germany.
DanishMen jeg vil gerne sige følgende om bortfaldet af den eksterne assistance.
I have the following things to say concerning that loss.
DanishDet kan Kommissionen ikke selv klare uden ekstern assistance.
The Commission cannot do all that itself without outside assistance.
DanishVi må derfor udvikle et samarbejde om teknisk assistance til disse lande.
We will therefore have to devise means of cooperation with these countries, through technical assistance.
DanishJeg taler om virksomheder i den tertiære sektor, som yder assistance til enkeltpersoner og familier.
I am speaking of third-sector enterprises that provide assistance to individuals and families.
DanishBudgetudvalget var også opsat på at få skabt en klar differentiering af den tekniske assistance.
The Committee on Budgets was also concerned about what is clearly differentiation in technical support.
DanishDet er skurrilt, at han altid beder Kommissionen om assistance, når østrigerne spærrer Alperne.
It is ludicrous that somebody always cries out to the Commission for help when the Austrians close the Alps.
DanishDer forelå tilbud om yderligere assistance fra Det Forenede Kongerige og Norge, som Portugal ikke benyttede sig af.
Additional assistance was offered by the UK and Norway but was not taken up by Portugal.
DanishNogle lande, nemlig Italien og Belgien, har allerede indført denne lovgivning med assistance fra ngo ' erne.
Some countries - Italy and Belgium - assisted by NGOs, have already introduced some early measures.
DanishVi har set indsamlinger, donationer og praktisk assistance.
This makes it a great deal harder to distribute aid.
DanishDesuden har fru Diamantopoulou tilbudt sin assistance for at anspore til en permanent dialog på europæisk plan.
Indeed, Mrs Diamantopoulou offered her assistance in supporting ongoing dialogue at European level.
DanishDer er i dag alt for mange rige lobbyorganisationer, der yder medlemmerne» assistance« i deres arbejde.
There are now far too many rich lobby organisations which provide Members with 'assistance ' with their work.

Synonymer (engelsk) for "assistance":

assistance
assistant