Dansk-engelsk oversættelse af "association"

DA

"association" engelsk oversættelse

EN

"association" dansk oversættelse

volume_up
associate {substantiv}
DA

association {en}

volume_up
Motorejerforeningen AA, Automobile Association, advarer om, at dette kan virke distraherende og føre til ulykker.
The AA, the Automobile Association, is warning that it could be a source of distraction and could lead to accidents.
Revolutionary Association of the Women of Afghanistan har fået forbud imod at åbne et kontor og uddele sit blad.
The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan is forbidden to open an office and distribute its magazine.
Jeg vil på den baggrund gerne aktualisere et brev fra de europæiske flyselskabers organisation Association of European Airlines.
Against this background, I would like to mention a letter from the Association of European Airlines.
EN

association {substantiv}

volume_up
association
The AA, the Automobile Association, is warning that it could be a source of distraction and could lead to accidents.
Motorejerforeningen AA, Automobile Association, advarer om, at dette kan virke distraherende og føre til ulykker.
The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan is forbidden to open an office and distribute its magazine.
Revolutionary Association of the Women of Afghanistan har fået forbud imod at åbne et kontor og uddele sit blad.
Against this background, I would like to mention a letter from the Association of European Airlines.
Jeg vil på den baggrund gerne aktualisere et brev fra de europæiske flyselskabers organisation Association of European Airlines.
Once again, the Association Agreement too could be an excellent tool in this respect.
Også associeringsaftalen kan i den forbindelse endnu en gang være et udmærket middel.
The Commission's association with the directive has not been happy.
Kommissionens forbindelse med direktivet har ikke været god.
We need to speed up the processes of the association agreements.
Det er nødvendigt at fremskynde processerne i forbindelse med associeringsaftalerne.
association (også: unification, fellowship)
After what we had heard, several members from Latvia met with the Hungarian Association in Latvia.
Vi hørte, at adskillige medlemmer fra Letland mødtes med den ungarske forening i Letland.
The Danish Breeding Association, in my opinion, should have taken up this issue with the Swedish Association.
Den danske avlsforening burde efter min mening have taget sagen op med den svenske forening.
Since then, however, the association in question has heard nothing more.
Siden da har den pågældende forening imidlertid intet hørt.
association (også: fellowship)
Mr Howard was under contract to an association of consultants.
Howard arbejdede på kontrakt for en sammenslutning af konsulenter.
By way of example, let me mention the journalists ' association.
Lad mig som eksempel nævne journalisternes sammenslutning.
I congratulate you with trust and faith in the European idea of association.
Jeg lykønsker Dem med tilliden til og troen på idéen om den europæiske sammenslutning.
association (også: tie)
Therefore, none of the individuals on the premises have any professional association with the European Commission.
Som følge heraf har de personer, der var dér, ingen arbejdsmæssig tilknytning til Europa-Kommissionen.
But in practice our full association with the common foreign and security policy means that we are closely involved in the policy as a whole.
Men i praksis betyder vores fulde tilknytning til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, at vi er nært tilknyttet til politikken som helhed.
Together with these two contracts, we discovered three more, in association with other technical assistance bureaux and under another name.
Sammen med disse to kontrakter har vi opdaget tre til under et andet navn, der havde tilknytning til andre kontorer for faglig bistand.

Eksempelsætninger "association" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMan får en association i retning af Victor Hugos De Elendige.
DanishJeg vil gerne stille spørgsmålet på vegne af British Association of Ski Instructors, da det også angår dem.
I want to put the question on behalf of the British Association of Ski Instructors as this is also a question for them.
DanishJeg vil på den baggrund gerne aktualisere et brev fra de europæiske flyselskabers organisation Association of European Airlines.
Against this background, I would like to mention a letter from the Association of European Airlines.
DanishRevolutionary Association of the Women of Afghanistan har fået forbud imod at åbne et kontor og uddele sit blad.
The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan is forbidden to open an office and distribute its magazine.
DanishMotorejerforeningen AA, Automobile Association, advarer om, at dette kan virke distraherende og føre til ulykker.
The AA, the Automobile Association, is warning that it could be a source of distraction and could lead to accidents.
DanishFørst inden for de seneste par dage har den europæiske forbrugersammenslutning European Consumers Association udsendt en meddelelse herom.
Only in the last few days the European Consumers Association has issued a statement in this regard.
DanishDe seneste tal fra European Airlines Association viser, at der nu er over 150 millioner passagerer om året.
The latest figures from the Association of European Airlines indicate that there are now more than 150 million air passengers a year.
DanishDer har allerede fundet møder mellem franske tjenestemænd og repræsentanter for British Association of Skii Instructors.
There have already been meetings between French officials and representatives of the British Association of Ski Instructors.
DanishDa jeg var formand for Staffordshire Development Association, opstod der to store problemer for de små virksomheder.
When I was deputy chairman of the Staffordshire Development Association two key problems emerged in dealing with small businesses.
DanishEuropean Association of Securities Dealers ville måske være den rigtige instans til at anbefale dette marked til investorerne.
The European Association of Securities Dealers would perhaps be the appropriate body to recommend this market to investors.
DanishI Storbritannien går både Football Association og ligaen ind for, at vinderen af Coca-Cola-Cup ' en skal blive i den europæiske turnering.
In Britain, the Football Association and the League both support keeping the Coca Cola Cup winner in the European championship.
DanishJeg er glad for at kunne meddele, at The Scotch Whisky Association har indgået en konsensusaftale om det vanskelige spørgsmål indtil videre.
I am glad to report that the Scotch Whisky Association has reached a consensual settlement of that difficult question for the time being.
DanishThe British Medical Association sagde, at 15 % af de yngre læger forlod lægegerningen på grund af stress, overarbejde og arbejdstidens længde.
The British Medical Association was saying that 15 % of junior doctors were leaving the profession citing stress, overwork and length of hours.
DanishVi støtter holdningen hos World Medical Association, Committee of European Physicians, om ikke at gå ind for patentering af gen fra mennesker«.
We support the position of the World Medical Association, the Committee of European Physicians, in opposing the patenting of human genes without any exception. '
DanishHusk på, at European Tour Operators Association regner med, at 3 % flere amerikanske turister vil vælge Europa som feriemål på grund af euroen.
Remember this: the European Tour Operators Association reckoned that 3 % more American tourists were liable to choose Europe as their holiday destination because of the euro.
DanishEn undersøgelse foretaget af Royal Yachting Association viser, at 54 % af lystsejlerne formentlig vil blive tvunget til at opgive lystsejlads på grund af den pludselige prisstigning.
A survey by the Royal Yachting Association reveals that 54 % of boaters 'would or may ' be forced to give up boating due to the sudden price rise.
DanishEuropean Flavour and Fragrance Association påpeger, at ændringsforslagene vil belemre forbrugerne med produkter med lister på op til 50 ingredienser på 11 sprog.
The European Flavour and Fragrance Association points out that the amendments will saddle consumers with products carrying references to up to 50 ingredients in 11 languages.
DanishI en udtalelse fra Road Transport Association hedder det, at registrering af passagerer navnlig på færgerne mellem Dover og Calais vil medføre betydelige ulemper.
The Road Transport Association has said in a statement that registration of passengers on ferries on the Dover-Calais route in particular will cause considerable inconvenience.
DanishSagen er taget op af ikke blot forbrugerorganisationen Consumers ' Association men også af den britiske fagforening Unison, der repræsenterer kødkontrollanterne.
Mr President, I would like to concentrate on the threat posed by the Commission's proposals in terms of the privatisation of the independent meat inspectorate in the United Kingdom.
DanishJeg siger tak for den anerkendelse, De allerede har givet af det meget vigtige møde, vi havde med formanden og forretningsføreren for British Association of Ski Instructors.
I thank you for the acknowledgement that you have made already of the very important meeting that we had with the chairman and the chief executive of the British Association of Ski Instructors.