Dansk-engelsk oversættelse af "asylansøger"

DA

"asylansøger" engelsk oversættelse

DA

asylansøger {en}

volume_up
asylansøger
Det er noget, som navnlig den virkelige asylansøger har overordentlig stor interesse i.
It is something which is very much in the interests of the genuine asylum-seeker.
I Nederlandene f.eks. kan en afvist asylansøger ikke længere appellere til en højere retsinstans.
In the Netherlands, for example, an asylum-seeker whose application has been turned down cannot appeal to a higher authority.
Det vil altså sige, at en asylansøger, som anerkendes i Tyskland, anerkendes også som politisk flygtning i Frankrig.
So an asylum seeker who is accepted as a political refugee in Germany is also accepted as such in France.

Eksempelsætninger "asylansøger" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er noget, som navnlig den virkelige asylansøger har overordentlig stor interesse i.
It is something which is very much in the interests of the genuine asylum-seeker.
DanishEnhver asylansøger skal have ret til samme sagsbehandling uanset vedkommendes oprindelsesland.
Asylum seekers must be entitled to have their cases examined on the same basis, irrespective of which country they come from.
DanishDet vil altså sige, at en asylansøger, som anerkendes i Tyskland, anerkendes også som politisk flygtning i Frankrig.
So an asylum seeker who is accepted as a political refugee in Germany is also accepted as such in France.
DanishI Nederlandene f.eks. kan en afvist asylansøger ikke længere appellere til en højere retsinstans.
In the Netherlands, for example, an asylum-seeker whose application has been turned down cannot appeal to a higher authority.
DanishMen også i dette tilfælde må udvisningen af den afviste asylansøger kunne efterprøves ved retten.
But even in this case the judge must be able to test the implications of expelling the asylum-seeker if he is indeed to be expelled.
DanishHvordan skal en person, der er registreret som asylansøger, kunne få rettet fejlagtige oplysninger om sig selv i systemet?
How will registered asylum-seekers be able to correct erroneous information about themselves in the system?
DanishForpligtelserne i henhold til Genève-konventionen af 1951 gælder heller ikke, før en asylansøger faktisk er i territoriet.
Nor do its obligations under the 1951 Geneva Convention apply until an asylum seeker is actually present on its territory.
DanishDer findes også reglerne for, hvordan en asylansøger kan sendes tilbage til det land, som skal bedømme asylansøgningen.
That is also where to find the rules on how an asylum seeker may be returned to the country which is to decide the application for asylum.
DanishVil de pågældende oplysninger i registret automatisk blive slettet, når en asylansøger får opholdstilladelse i en medlemsstat?
Will the current data in the register be deleted automatically once an asylum-seeker has been granted a residence permit in a Member State?
DanishAmnesty International har i februar i år fremlagt en rapport med titlen» Den uretmæssige tilbageholdelse af asylansøger Raghbir Singh«.
Amnesty International have produced, in February this year, a report entitled 'The wrongful detention of asylum seeker Raghbir Singh '.
DanishI Frankrig var vores mest berømte asylansøger general de Gaulle, som fik asyl i England, så han kunne forberede modstandskampen.
In France, our most famous asylum seeker was General de Gaulle, who was able to benefit from the right of asylum in England in order to prepare the resistance.
DanishNår chancerne bliver mindre for, at en asylansøger skal blive bevilget asyl, må der virkelig ikke være mangler i retssikkerheden for ham eller hende.
When the chances of an asylum seeker being granted asylum are reduced, there really must not be any lack of legal certainty for him or her.
DanishDet kan ikke være rigtigt, at en ægte asylansøger må vente i uvirksomhed i lange tider på behandlingen af sin asylansøgning blot på grund af bureaukrati.
It is not right that genuine asylum seekers should have to wait around for a long time for their applications to be dealt with solely on account of bureaucracy.
DanishDet kan jo ikke være sådan, at vi kun interesserer os for det, der sker i dette EU, og at vi er ligeglade med, hvad der sker med en asylansøger uden for EU.
We cannot just evince an interest in what happens within the EU and consider that we have nothing more to do with what becomes of an applicant outside the EU.
DanishDet er overordentlig vigtigt, fordi det i hvert fald styrker retssikkerheden for den asylansøger, som kommer til Europa, og denne retssikkerhed er en overordentlig vigtig sag.
That is most important, because it strengthens the legal certainty of the asylum-seeker in Europe, and that legal certainty is an extremely important thing.
DanishDet første spørgsmål handler om, at transportvirksomheder ikke skal straffes i de tilfælde, hvor en asylansøger får opholdstilladelse, eller hvor en person får opholdstilladelse af andre årsager.
The first issue is that transporters must not be punished where an asylum application is granted or when a person is granted residence for other reasons.
DanishSom ordføreren imidlertid understreger, er der et grundlæggende princip, der må overholdes, nemlig, at Genève-konventionen giver enhver asylansøger ret til at få sin sag behandlet individuelt.
As the rapporteur points out, however, there is a fundamental principle at stake here, namely that the Geneva Convention allows any applicant for asylum to have his or her case individually examined.