Dansk-engelsk oversættelse af "Atlanterhavet"

DA

"Atlanterhavet" engelsk oversættelse

DA

Atlanterhavet {egennavn}

volume_up
1. geografi
Atlanterhavet
Der pågår således særdeles lovende forsøg i kystområderne langs Atlanterhavet.
This is how very promising experiments on the Atlantic coast came about.
Spanien og Portugal henregner deres øer i Atlanterhavet dertil.
Spain and Portugal consider their islands in the Atlantic as remote regions.
Europas fredssamarbejde bør naturligvis omfatte området fra Atlanterhavet til Ural.
Europe's partnership for peace should clearly include the area from the Atlantic to the Urals.
Atlanterhavet
Er forståelsen for dette lige stor på begge sider af Atlanterhavet?
Is the understanding of this point the same on both sides of the Atlantic Ocean?
En dobbelt grund til at gribe i vores egen barm først på denne side af Atlanterhavet.
We on this side of the Atlantic Ocean have all the more reason to first search our own hearts.
Endvidere sikrer det, at EU-politikken for andre have, der er relevante for os, hvad enten det er i Atlanterhavet eller i Nordsøen, er kohærent.
Equally, it ensures that European policy with regard to other seas of relevance to us, whether in the Atlantic Ocean or the North Sea, is coherent.

Eksempelsætninger "Atlanterhavet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer pågår således særdeles lovende forsøg i kystområderne langs Atlanterhavet.
This is how very promising experiments on the Atlantic coast came about.
DanishGeneral de Gaulle drømte om et forenet Europa fra Atlanterhavet til Ural.
General de Gaulle dreamed of a united Europe from the Atlantic to the Urals.
DanishDerfor vil det være bedre at reparere den end at forsøge at slæbe den gennem Atlanterhavet.
So it would be better to repair it than to try and tow it through the Atlantic.
DanishEr forståelsen for dette lige stor på begge sider af Atlanterhavet?
Is the understanding of this point the same on both sides of the Atlantic Ocean?
DanishFor Europas sikkerhed og handelspolitiske samarbejde er navnlig Atlanterhavet af betydning.
The Atlantic is particularly important to Europe's security and trade cooperation.
DanishEuropas fredssamarbejde bør naturligvis omfatte området fra Atlanterhavet til Ural.
Europe's partnership for peace should clearly include the area from the Atlantic to the Urals.
DanishEn dobbelt grund til at gribe i vores egen barm først på denne side af Atlanterhavet.
We on this side of the Atlantic Ocean have all the more reason to first search our own hearts.
DanishSpanien og Portugal henregner deres øer i Atlanterhavet dertil.
Spain and Portugal consider their islands in the Atlantic as remote regions.
DanishNu går vestafrikanere i bådene og sætter livet på spil på Atlanterhavet for at finde et bedre liv.
Now we see West Africans taking to boats and hazarding the Atlantic to seek a better life.
DanishDet er en af de fattigste regioner, der ligger ud til Atlanterhavet og stort set består af bjerge.
I represent a constituency in Ireland known as the BMW region.
DanishOvervejer Kommissionen en lignende finansiering med henblik på udryddelse af drivgarn i Atlanterhavet?
Is the Commission considering similar funding for the withdrawal of drift nets in the Atlantic?
DanishDer hersker på begge sider af Atlanterhavet forvirring herom, og denne må ikke vare for længe.
There is some confusion surrounding this on both sides of the Atlantic and this should be resolved soon.
DanishMeget store antal har også fisket tun i Atlanterhavet, hvor den regionale organisation er ICCAT.
Very large numbers have also been fishing for tuna in the Atlantic where the regional organisation is ICAT.
DanishHvis disse skibe får lov til at krydse Atlanterhavet, vil det åbne sluserne og skabe præcedens.
I am also very pleased with the statement that the Commissioner has made here, which has filled us with hope.
DanishMange - for ikke at sige de fleste - vigtige bestande af tunfisk og næbfisk i Atlanterhavet er i dårlig stand.
Many, if not most, of the important tuna and billfish stocks in the Atlantic are in bad shape.
DanishSverige bliver det land, som rammes hårdest, da Finland og Danmark har fiskefarvande så langt ude som i Atlanterhavet.
Sweden will be hardest hit as Finland and Denmark also have fishing grounds in the Atlantic.
DanishGarnfiskerne i Atlanterhavet og Middelhavet vil ikke finde sig i den diskrimination, de udsættes for.
The netters in the Atlantic and the Mediterranean do not accept the discrimination they are being subjected to.
DanishLøsningen skal findes snarest muligt, og den skal respektere lovgivningen på begge sider af Atlanterhavet.
The solution needs to be found as a matter of urgency, and must respect the law on both sides of the Atlantic.
DanishI Østersøen ville dens følger imidlertid blive langt mere katastrofale og langvarige end i Atlanterhavet.
In the Baltic Sea, however, the consequences would be vastly more disastrous and longer-term than in the Atlantic.
DanishHvis vi kigger mod nord, gælder det samme for Norge, og hvis vi kigger mod vest, udgør Atlanterhavet i sig selv en grænse.
The same may be said of Norway, to the North, while, to the West, the Atlantic is in itself already a border.