Dansk-engelsk oversættelse af "atlantisk"

DA

"atlantisk" engelsk oversættelse

DA

atlantisk {adjektiv}

volume_up
atlantisk
Det ville fremme en fælles europæisk-atlantisk forståelse for miljøproblemerne.
That would promote shared Euro-Atlantic understanding of environmental problems.
De burde begge vide bedre og arbejde på at styrke en ny atlantisk alliance.
Both should now know better and work to consolidate a new Atlantic alliance.
Kun hvis EU bliver bedre organiseret rent politisk og militært, kan den være en værdig atlantisk partner.
Only if the European Union organises itself more effectively on a political and military plane can it be a worthy Atlantic partner.
atlantisk

Eksempelsætninger "atlantisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet ville fremme en fælles europæisk-atlantisk forståelse for miljøproblemerne.
That would promote shared Euro-Atlantic understanding of environmental problems.
DanishDe burde begge vide bedre og arbejde på at styrke en ny atlantisk alliance.
Both should now know better and work to consolidate a new Atlantic alliance.
Danish- Hr. formand, i forbindelse med beslutningen diskuterede vi ordet " euro-atlantisk ".
I today came out in favour of a document permitting the insertion of the photograph but leaving the insertion of fingerprints optional.
DanishKun hvis EU bliver bedre organiseret rent politisk og militært, kan den være en værdig atlantisk partner.
Only if the European Union organises itself more effectively on a political and military plane can it be a worthy Atlantic partner.
DanishMen min gruppe ønsker også her at understrege vigtigheden af at se dette inden for rammerne af en stærk atlantisk alliance.
My group, however, again wishes to stress the importance that this should be seen in the context of a strong Atlantic Alliance.
DanishJeg er ikke en af dem, der ønsker at straffe Polen og andre stater, som har foretrukket en atlantisk solidaritet frem for en europæisk.
I am not one of those who want to punish Poland and the other countries that prefer US solidarity to European solidarity.
DanishDet bliver en atlantisk drøm, som delvis finansieres af EU-støtte, mens fiskerne i Nordirland presses til at ødelægge deres egne både.
There is going to be an Atlantic dream financed partly by EU aid while the fishermen in Northern Ireland are being pushed to destroy their own boats.
DanishMen jeg vil alligevel sige tydeligt her, at Ukraine ikke er noget europæisk atlantisk land, men et europæisk land og altså et rent europæisk land.
I would warn the Council against in any way allowing these measures to drift in the direction of creating a centralised databank containing biometric data.
DanishHvorfor ikke overveje et årligt atlantisk topmøde mellem EU, USA og NATO, for politik, økonomi og sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen.
Why not think of an annual Atlantic Summit, which would bring together the EU, the US and NATO, because politics, economics and security policy are increasingly interlinked.
DanishDer stilles derudover nu stadig tydeligere krav om at orientere EU ud mod havet; at give EU en atlantisk dimension kan udmærket blive det næste skridt...
Furthermore, today there is already an increasingly common need to give the European Union a sense of the sea, and providing it with an 'Atlantic dimension ' may well be the next step.
DanishVi må ikke glemme at EU er eller bør være polycentrisk, for EU er både nordeuropæisk, sydeuropæisk og atlantisk, ligesom EU har regioner i den yderste periferi, men også er kontinentalt.
We must not forget that Europe is or should be polycentric: it is Nordic, Mediterranean, and Atlantic; it is also ultraperipheral and certainly continental.
DanishOprettelsen af et atlantisk område med velstand er vigtig for at sikre, at vores borgere fortsat nyder godt af den økonomiske velfærd, som Europa og USA giver dem.
The creation of an Atlantic area of prosperity is essential in order to ensure that our citizens continue to enjoy the economic well-being that Europe and the United States provide them with.
DanishBlandt disse regioner er mit eget land, Galicien, ligesom hele den nordvestlige del af Den Iberiske Halvø, i Spanien og Portugal, som er en atlantisk region af afgørende betydning for Europa.
Amongst these regions are my own country, Galicia, and the entire north-western Iberian Peninsula, covering both Spain and Portugal, an Atlantic region which is crucial to the whole of Europe.