Dansk-engelsk oversættelse af "atmosfære"

DA

"atmosfære" engelsk oversættelse

DA

atmosfære {en}

volume_up
1. generel
atmosfære (også: stemning)
Blot et lille forslag til forbedring af stedets generelle atmosfære, så længe vi er nødt til at være her.
Just one very brief suggestion for improving the general ambience of the place as long as we do have to come here.
Det handler langt mere om det klima, den atmosfære af hemmeligholdelse, beskyttelse, nepotisme og obstruktionspolitik, der synes at omgive Kommissionen og dens medlemmer.
It is much more about the ambience, the ethos of secrecy, patronage, nepotism and obstructionism which appears to surround the Commission and its Members.
atmosfære
2. astronomi
atmosfære
Da mødet startede var der en atmosfære af forsigtig optimisme.
The atmosphere when the meeting started was cautiously optimistic.
Jeg synes, at det er rart, at vi nu kan arbejde i en så fredelig atmosfære.
I find it rather good that we can now work in an atmosphere of calm.
De fleste af os er opvokset i en atmosfære af optimisme med hensyn til Europa.
Most of us grew up in an atmosphere of Euro-optimism.
3. måleenheder
atmosfære
Da mødet startede var der en atmosfære af forsigtig optimisme.
The atmosphere when the meeting started was cautiously optimistic.
Jeg synes, at det er rart, at vi nu kan arbejde i en så fredelig atmosfære.
I find it rather good that we can now work in an atmosphere of calm.
De fleste af os er opvokset i en atmosfære af optimisme med hensyn til Europa.
Most of us grew up in an atmosphere of Euro-optimism.

Eksempelsætninger "atmosfære" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvad har et så konkurrencedygtigt land at frygte i en atmosfære af fri konkurrence?
What does such a competitive country have to fear in conditions of free competition?
DanishHr. formand, denne forhandling finder efter min mening sted i en uvirkelig atmosfære.
Mr President, in my view this debate is taking place in an unreal atmosphere.
DanishVi står i spidsen for folkeslag, og det forudsætter en lidt anderledes atmosfære.
We are leading people and that calls for a slightly different approach.
DanishDe har bidraget til en atmosfære med skepsis over for Europa og kompromisløshed.
They have contributed to a climate of Euroscepticism where there is no room for compromise.
DanishDet er en protektionistisk, nationalistisk, næsten racistisk og fremmedfjendsk atmosfære.
This is the background to today ’ s debate on the Services Directive in this House.
DanishDen tjener kun til at uddybe mistilliden i en atmosfære, der allerede i sig selv er følsom.
It served only to create distrust in an atmosphere that is already very sensitive.
DanishNej, alle skal have ret til at indånde den europæiske atmosfære.
The fact is that everyone must have the right to inhale the European atmosphere.
DanishJeg synes, at det er rart, at vi nu kan arbejde i en så fredelig atmosfære.
I find it rather good that we can now work in an atmosphere of calm.
DanishFru formand, industrien og trafikken fører til en kunstig opvarmning af vores atmosfære.
Madam President, industry and transport cause the earth's atmosphere to warm up artificially.
DanishFru Diamantopoulou, De siger, at denne konference egentlig havde en fjendtlig atmosfære.
Mrs Diamantopoulou, you state that there was actually a hostile atmosphere at that Conference.
DanishDe byrder, vi bærer i fællesskab, er vokset i en atmosfære af fælleseuropæisk solidaritet.
The shared burdens which we bear have grown into a shared sense of solidarity within Europe.
DanishLad os sammen arbejde på at bevare en sober og venlig atmosfære.
Let's work together to keep this forum a clean and friendly environment.
DanishDe sidste timers atmosfære - vi har set det i Ioannina - er næppe gavnlig for de gode beslutninger.
A last-minute atmosphere - as we saw in Ioannina - is not good for the right decisions.
DanishFor det første skal de forebygge, at der opstår eksplosiv atmosfære.
Firstly, they must prevent the formation of explosive atmospheres.
DanishEn løsning, som giver alle retssikkerhed, og som kun er gennemførlig i en fredelig atmosfære.
We need one that offers legal certainty to everyone, and for that calm consideration is vital.
DanishJeg har sjældent oplevet en bedre atmosfære til en finalekamp.
It was one of the best atmospheres I have experienced at a cup final.
DanishDe fleste af os er opvokset i en atmosfære af optimisme med hensyn til Europa.
Most of us grew up in an atmosphere of Euro-optimism.
DanishValget blev afholdt i en åben og næsten professional atmosfære og omfattede en pressekampagne.
The election was held in an open and almost professional manner, and included a press campaign.
DanishSikkerhed for arbejdstagere udsat for fare fra eksplosiv atmosfære
Safety and health of workers at risk from explosive atmospheres
DanishJournalister bliver forulempet af sikkerhedstropperne, og der hersker en atmosfære af censur.
Journalists have been intimidated by the security forces and an atmosphere of censorship prevails.