Dansk-engelsk oversættelse af "atomar"

DA

"atomar" engelsk oversættelse

EN
DA

atomar {adjektiv}

volume_up
atomar

Eksempelsætninger "atomar" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKennedy en verden, hvor måske 20 nationer ville have en atomar kapacitet.
Understandably, much of the focus has been on the regime’ s failures, but we often underestimate the success.
DanishJeg er helt enig i Rådets udtalelse om truslen mod hele regionen, ja, hele verden, fra en atomar konflikt.
I strongly agree with the Council's statement about the threat to the whole region and, indeed, the whole world from a nuclear conflict.
DanishJeg glæder mig over samarbejdet om atomar sikkerhed med de forbehold med hensyn til ikke-spredning og transport af atomare stoffer og plutoniumophobning, som allerede er skitseret.
I welcome the cooperation on nuclear safety with reservations regarding nuclear proliferation and nuclear transports and plutonium stockpiling already outlined.