Dansk-engelsk oversættelse af "atomenergi"

DA

"atomenergi" engelsk oversættelse

DA

atomenergi {en}

volume_up
1. fysik
atomenergi
Jeg mener, at både vedvarende energi og atomenergi er nødvendige.
I believe that both renewable energy and atomic energy are needed.
Mener De fremstillingen af brændselselementer i Rusland, når De taler om ren atomenergi?
When you talk about clean atomic energy, do you mean the manufacture of fuel rods in Russia?
Er Iran nået videre i udviklingen af atomenergi.
Has it come closer to atomic energy? – Yes, it has.

Eksempelsætninger "atomenergi" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi skal derfor sætte en stopper for den civile og militære udnyttelse af atomenergi.
To do so we must put an end to the civil and military use of nuclear energy.
DanishVi må ikke helt og holdent tage afstand fra atomenergi til civile formål.
We must not totally call into question nuclear energy for peaceful purposes.
DanishNoget andet er, at vedvarende energikilder er én ting, atomenergi en anden.
One more thing: renewable sources of energy are one thing and nuclear energy is another.
DanishHeller ikke subsidier til atomenergi med penge fra mekanismen for ren udvikling.
Subsidising nuclear energy with Clean Development Mechanism funding is not the answer either.
DanishFor det første atomenergi og de ting, der ikke er truffet bestemmelser om.
The first is the question of nuclear energy and non-regulated businesses.
DanishDen tredje er at udelukke atomenergi som en såkaldt løsning på reduktionen af CO2-emissioner.
I would like to challenge you to make three key assurances about your presidency.
DanishIkke mindst når det gælder udnyttelse af atomenergi, har operatørerne fortsat kun begrænset ansvar.
As regards nuclear energy, in particular, operators’ liability remains limited.
DanishMener De fremstillingen af brændselselementer i Rusland, når De taler om ren atomenergi?
When you talk about clean atomic energy, do you mean the manufacture of fuel rods in Russia?
DanishJeg mener, at ulykken i Japan for det første har vist os, at atomenergi ikke er sikker.
In my view, the accident in Japan demonstrated, first of all, that nuclear energy is not safe.
DanishEn række medlemsstater har sagt nej til den valgmulighed at udvinde elektricitet af atomenergi.
A number of Member States have refused to use nuclear energy as a source of electricity.
DanishMange siger, at vi under ingen omstændigheder vil have atomenergi.
A lot of people say that we do not want nuclear energy, at any cost.
DanishDet er imidlertid ikke tidssvarende at bevare en traktat, som udelukkende omhandler atomenergi.
What is obsolete about it is the fact that there is a treaty specifically for nuclear energy.
DanishJeg mener, at både vedvarende energi og atomenergi er nødvendige.
I believe that both renewable energy and atomic energy are needed.
DanishImidlertid ved vi, at der investeres langt flere penge i atomenergi.
We do know, however, that far more is spent on nuclear energy.
DanishAtomenergi skal indgå i vores ambitioner: diversifikation og interne forsyninger.
Nuclear energy must play a significant part in both those ambitions: diversification and indigenous supplies.
DanishEfter 50 år er denne traktat, som har til formål at fremme anvendelsen af atomenergi, forældet.
After 50 years this Treaty promoting nuclear energy is obsolete.
DanishIndsatsen for at udvikle atomenergi er et symptom på den krise.
An effort to develop nuclear energy is symptomatic of that crisis.
DanishFra 1959 samarbejdes der også på energiområdet, særligt om atomenergi.
Since 1959, there has also been cooperation in the field of energy and particularly nuclear cooperation.
DanishDet er forhold, jeg beder vores kolleger tage i betragtning, når vi taler om atomenergi.
These are factors that I ask my fellow Members to take into consideration when talking about nuclear power.
DanishSå længe der er atomenergi, til fredelige eller militære formål, vil risiciene fortsat være store.
As long as nuclear energy exists, for peaceful or military purposes, the risks remain considerable.