Dansk-engelsk oversættelse af "atomkraftværk"

DA

"atomkraftværk" engelsk oversættelse

DA

atomkraftværk {et}

volume_up
atomkraftværk
Fru formand for Rådet, Slovenien driver et atomkraftværk i nærheden af den østrigske grænse.
Madam President, Slovenia is operating a nuclear power station near the Austrian border.
Hr. kommissær Verheugen, De har betegnet Temelin som det mest sikre atomkraftværk i Europa.
Commissioner Verheugen, you described Temelin as the safest nuclear power station in Europe.
Hvorfor skal man så nedrive dette splinternye atomkraftværk?
Why should this brand new nuclear power station be demolished?
atomkraftværk (også: kernekraftværk)
Det vedtages ikke her, om og hvor der et eller andet sted skal bygges et atomkraftværk.
We are not deciding whether and where a nuclear power plant is to be built.
For en sikkerheds skyld besøgte jeg for nylig mit lands eneste atomkraftværk.
To be on the safe side, I recently paid a working visit to the only nuclear power plant which my country boasts.
spørgsmålet om atomkraftværker ikke er en del af acquis communautaire, og
the question of decommissioning the nuclear power plant is not part of the acquis, and

Eksempelsætninger "atomkraftværk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet vedtages ikke her, om og hvor der et eller andet sted skal bygges et atomkraftværk.
We are not deciding whether and where a nuclear power plant is to be built.
DanishFru formand for Rådet, Slovenien driver et atomkraftværk i nærheden af den østrigske grænse.
Madam President, Slovenia is operating a nuclear power station near the Austrian border.
DanishJeg vil ikke personligt gøre mig til dommer over, hvor farligt eller ufarligt dette atomkraftværk er.
I have no personal view on how safe or dangerous this nuclear power station is.
DanishOg det med et dårligt resultat, som det fremgår af forhistorien til det slovakiske atomkraftværk.
These have all come to nought, as the case history of the Slovak nuclear plant shows.
DanishHr. kommissær Verheugen, De har betegnet Temelin som det mest sikre atomkraftværk i Europa.
Commissioner Verheugen, you described Temelin as the safest nuclear power station in Europe.
DanishDe ansvarlige for energiforsyningen i Finland mener, at vi har brug for et femte atomkraftværk.
The Finnish energy supply authorities consider that we need to build a fifth nuclear power station.
DanishFor en sikkerheds skyld besøgte jeg for nylig mit lands eneste atomkraftværk.
To be on the safe side, I recently paid a working visit to the only nuclear power plant which my country boasts.
DanishSelve teksten: Ved en ulykke på et sydkoreansk atomkraftværk er 22 arbejdere blevet såret.
The precise text reads: 22 workers have been injured in an accident in a South Korean nuclear power station.
DanishHvorfor skal man så nedrive dette splinternye atomkraftværk?
Why should this brand new nuclear power station be demolished?
DanishJeg håber, at dette atomkraftværk reelt bliver lukket, hvilket Litauen har accepteret at gøre.
I hope that, as the Republic of Lithuania has agreed, this nuclear power station will indeed be shut down.
DanishJa, som Tjernobyl - et atomkraftværk af Tjernobyl-typen.
Yes, like Chernobyl, a Chernobyl-type nuclear power station.
DanishDer findes i dag ikke noget atomkraftværk, hvor den værst tænkelige atomulykke kan udelukkes.
At present there exists no nuclear power station in which an MCA, a maximum credible nuclear accident, can be excluded.
DanishMen i dag er der kun et helt klart nej til hvert nyt atomkraftværk og til enhver betænkning, der går ind derfor.
Today we can only say a definite no to every new nuclear power station, every report in favour of it.
DanishSelvfølgelig tror jeg ikke, at noget sådant kan ske på et britisk, fransk eller tysk atomkraftværk.
Of course, I believe that this sort of thing could never happen in a British, French or German nuclear power station.
DanishDet er tydeligt, at der stadig er behov for vestlig kapital for at få lukket dette atomkraftværk en gang for alle.
It is clear that Western finances will still be needed to close this nuclear plant down once and for all.
DanishForstår De, hvilken skade det vil forvolde, hvis en terrorist sender et missil mod sådan et atomkraftværk?
However, if some terrorist were to launch a missile at such a station, do you understand what the damage would be?
DanishEU må ikke give afkald på, at allerede indgåede aftaler skal overholdes, såsom lukning af det armenske atomkraftværk.
The EU must not renege on existing agreements such as the closure of the nuclear power station in Armenia.
DanishDet er svært at tro på, at dette atomkraftværk stadig er en vigtig leverandør af energi til Ukraines befolkning.
It is hard to believe that this nuclear plant is still a key supplier of energy needs for the people of Ukraine.
DanishMan vil endda bygge et nyt atomkraftværk!
They even want to build a new nuclear power station!
DanishTag nu det svenske atomkraftværk Forsmark.
Take the Swedish nuclear power station, Forsmark.