Dansk-engelsk oversættelse af "atomvåben"

DA

"atomvåben" engelsk oversættelse

DA

atomvåben {et}

volume_up
atomvåben (også: kernevåben)
- Hr. formand, ikke-spredningstraktaten om atomvåben er en aftale mellem 189 nationer om at afskaffe atomvåben.
Is it not time to look at whether we can start a discussion about a nuclear-weapon-free zone in the Middle East?
atomvåben

Eksempelsætninger "atomvåben" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishParlamentet har flere gange givet udtryk for, at det går ind for et stop for atomvåben.
Several times, Parliament has come out in favour of an end to nuclear weapons.
DanishFor det første er atomvåben ikke alene umoralske og umenneskelige, de er også ulovlige.
Firstly, nuclear weapons are not only immoral and inhumane, they are also illegal.
DanishDet utopiske ønske om ikkespredning af atomvåben vil aldrig gå i opfyldelse.
The utopia of non-proliferation of nuclear weapons is not likely to ever materialise.
DanishFor det første er vi alle enige om at understrege farerne ved spredning af atomvåben.
Firstly, we all agree about stressing the dangers of nuclear proliferation.
DanishIrak har ikke længere nogen atomvåben, og mængden af deres raketter er under kontrol.
It no longer has any nuclear capability and its ballistic potential is under control.
DanishAtomvåbenstaterne har imidlertid reduceret deres strategiske arsenaler af atomvåben.
Will the Council demand, then, that these commitments be complied with?
DanishAndre lande kan føle sig foranlediget til at forfølge målet om at anskaffe sig atomvåben.
Other countries may be inclined to pursue the goal of nuclear weaponization.
DanishNu viser det sig dog, at Nordkorea sandsynligvis også udvikler atomvåben.
However, it now turns out that North Korea is probably also developing nuclear weapons.
DanishHvad atomvåben angår, har europæerne også en uopfyldt forpligtelse.
Europeans, too, have their own obligations where nuclear weapons are concerned.
DanishDen største skuffelse er fiaskoen med hensyn til at bekæmpe spredning af atomvåben.
In the Outcome Document there are strong commitments on how we should meet the MDGs by 2015.
DanishDet er en forudsætning for en fuldstændig, global og kontrolleret ikke-spredning af atomvåben.
It is the prerequisite of radical, universal and controlled non-proliferation.
DanishDet er vanvid at trænge et land med 1, 5 millioner tropper og atomvåben op i en krog.
It is madness to drive a country with 1.5 million troops and nuclear weapons into a corner.
DanishVi skal forberede os på den dag, hvor atomvåben i Iran er en realitet.
Let us prepare for the day when nuclear weapons in Iran become a reality.
DanishVi støtter deres krav om en såkaldt de-alerting af alle atomvåben.
We support their demand that all nuclear weapons should be taken off alert.
DanishFor det tredje har vi brug for en nødbremse for videregivelsen af atomvåben.
Thirdly, there is a need for restraint where the proliferation of nuclear weapons is concerned.
DanishFor slet ikke at tale om Pakistan, som forsynes med atomvåben.
We have not even mentioned Pakistan, itself a country armed with nuclear weapons.
DanishDen tror på atomvåben og er engageret i atomare afskrækkelsesvåben.
It believes in nuclear weapons and is committed to the nuclear deterrent.
DanishLandet har opgivet sine atomvåben, og det var et kolossalt bidrag.
I congratulate the Commissioner, and I would like to make one other point.
DanishDet andet er at hindre udbredelsen af atomvåben og naturligvis også af spaltbare stoffer.
The second is the non-proliferation of nuclear weapons and, of course, of fissile materials.
DanishFrankrig og England lægger ikke deres atomvåben ind under EU.
France and Britain will not be submitting their nuclear weapons to EU control.