Dansk-engelsk oversættelse af "atten"

DA

"atten" engelsk oversættelse

DA

atten {talord}

volume_up
Jojakin var atten År gammel da han blev Konge og han herskede tre Måneder i Jerusålem.
Jehoiachin was eighteen years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem three months.
Der findes atten millioner arbejdsløse i Fællesskabet, som gerne ville arbejde om fredagen.
There are eighteen million unemployed in the Community who would very much like to work on Fridays.
Mesjelemja havde Sønner og Brødre dygtige Folk atten.
And Meshelemiah had sons and brethren, strong men, eighteen.

Eksempelsætninger "atten" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJojakin var atten År gammel da han blev Konge og han herskede tre Måneder i Jerusålem.
Jehoiachin was eighteen years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem three months.
DanishDer findes atten millioner arbejdsløse i Fællesskabet, som gerne ville arbejde om fredagen.
There are eighteen million unemployed in the Community who would very much like to work on Fridays.
DanishVi har under førstebehandlingen stillet atten ændringsforslag, og deraf har Kommissionen kun overtaget fire.
In first reading we tabled 18 amendments and the Commission has adopted only four of them.
DanishMesjelemja havde Sønner og Brødre dygtige Folk atten.
And Meshelemiah had sons and brethren, strong men, eighteen.
DanishHr. kommissær, jeg tror ikke, at Deres åbenbare optimisme deles af vore atten millioner arbejdsløse.
To summarize, Commissioner, I doubt whether your apparent optimism is shared by our eighteen million unemployed.
DanishEndelig er det faldet i min lod nu i min livsaften i atten år at være Bayerns repræsentant i Europa-Parlamentet.
Finally, I had the good fortune to conclude a long career by representing Bavaria in the European Parliament for 18 years.
DanishI Frankrig ryddede de f.eks. skovene i atten måneder, hvorefter de var fritaget for en pligt, som er deres borgerpligt.
In France, for example, they clear the forests for a period of eighteen months, after which they are released from this citizen's obligation.
DanishJojakin var atten År gammel da han blev Konge og han herskede tre Måneder og ti Dage i Jerusalem.
Jehoiachin was eight years old when he began to reign, and he reigned three months and ten days in Jerusalem: and he did that which was evil in the sight of the LORD.
DanishOg se der var en Kvinde som havde haft en Svagheds Ånd i atten År og hun var sammenbøjet og kunde aldeles ikke rette sig op.
And, behold, there was a woman which had a spirit of infirmity eighteen years, and was bowed together, and could in no wise lift up herself.
DanishMen denne som er en Abrahams Datter hvem Satan har bundet se i atten År burde hun ikke løses fra dette Bånd på Sabbatsdagen?
And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, these eighteen years, be loosed from this bond on the sabbath day?
DanishEller hine atten som Tårnet i Siloam faldt ned over og ihjelslog mene I at de vare skyldige fremfor alle Mennesker som bo i Jerusalem?
Or those eighteen, upon whom the tower in Siloam fell, and slew them, think ye that they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem?
DanishDer er atten måneder til den 1. januar 1999; og vi er klar over, at man ikke i løbet af denne korte periode kan nå til enighed om alt.
It is just 18 months from now until 1 January 1999: we realize that agreement will not be reached on everything in such a short space of time.
DanishMan bør gøre sig klart, at det er de små og mellemstore virksomheder, hvoraf der er atten millioner, der skaber de nye arbejdspladser.
It should be realized that it is small and medium-sized enterprises - of which there are 18 million in the European Union - which create new jobs.
DanishAtten Alen høj var hver Søjle og en Snor på tolv Alen kunde nå om den og den var hul og Kobberet var fire Fingre tykt.
And concerning the pillars, the height of one pillar was eighteen cubits; and a fillet of twelve cubits did compass it; and the thickness thereof was four fingers: it was hollow.
DanishDen israelske atomfysiker Mordechai Vanunu blev løsladt af de israelske myndigheder i april 2004 efter atten års fængsel, hvoraf han tilbragte de 11 en halv måneder i isolation.
Let me remind you, in this context, that the conclusions of the European Council of 17 December 2004 very explicitly requested Croatia to demonstrate full cooperation with ICTY.