Dansk-engelsk oversættelse af "au pair"

DA

"au pair" engelsk oversættelse

EN
EN

"au pair" dansk oversættelse

volume_up
au pair {substantiv}
DA

au pair {en}

volume_up
au pair (også: au pair-pige, ung pige i huset)
Kvindehandel med henblik på seksuel udnyttelse drejer sig om tvungen prostitution, den drejer sig også om au pair-piger, ægteskabs- og arbejdsbureauer.
Trafficking in women for sexual exploitation concerns prostitution by force, and au pair, marriage and employment agencies.
Sagen med den unge britiske au pair-pige, der blev dømt skyldig i USA for at have livsfarligt kvæstet et barn i hendes varetægt, har givet anledning til andre bekymringer.
The case of the young British au pair who was found guilty in the United States of fatally injuring a child in her care has raised other concerns.
EN

au pair {substantiv}

volume_up
Trafficking in women for sexual exploitation concerns prostitution by force, and au pair, marriage and employment agencies.
Kvindehandel med henblik på seksuel udnyttelse drejer sig om tvungen prostitution, den drejer sig også om au pair-piger, ægteskabs- og arbejdsbureauer.
The case of the young British au pair who was found guilty in the United States of fatally injuring a child in her care has raised other concerns.
Sagen med den unge britiske au pair-pige, der blev dømt skyldig i USA for at have livsfarligt kvæstet et barn i hendes varetægt, har givet anledning til andre bekymringer.
The case of the young British au pair who was found guilty in the United States of fatally injuring a child in her care has raised other concerns.
Sagen med den unge britiske au pair-pige, der blev dømt skyldig i USA for at have livsfarligt kvæstet et barn i hendes varetægt, har givet anledning til andre bekymringer.

Eksempelsætninger "au pair" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer er en Europarådskonvention om au pair-piger, men meget få lande har undertegnet den.
There is a Council of Europe Convention on au pairs but very few countries have signed.
DanishCollins ' argument om, at vi har brug for en form for regulering af kontrollen med au pair-piger.
I take Mr Collins ' point that we need some regulation of control on au pairs.
DanishKvindehandel med henblik på seksuel udnyttelse drejer sig om tvungen prostitution, den drejer sig også om au pair-piger, ægteskabs- og arbejdsbureauer.
Trafficking in women for sexual exploitation concerns prostitution by force, and au pair, marriage and employment agencies.
DanishDisse grupper henvender sig især til mennesker i lavindkomstgrupper under påskud af tilbud om ansættelse som tjenere, barpiger, rengøringsassistenter eller au pair piger.
These groups mainly target people in lower-income categories on the pretext of employment as waitresses, barmaids, charwomen or au pairs.
DanishSagen med den unge britiske au pair-pige, der blev dømt skyldig i USA for at have livsfarligt kvæstet et barn i hendes varetægt, har givet anledning til andre bekymringer.
The case of the young British au pair who was found guilty in the United States of fatally injuring a child in her care has raised other concerns.

Lignende oversættelser "au pair" på engelsk

au pair-pige substantiv
English