Dansk-engelsk oversættelse af "audio-"

DA

"audio-" engelsk oversættelse

EN
EN

"audio" dansk oversættelse

volume_up
audio book {substantiv}
DA
DA

audio- {adjektiv}

volume_up
audio- (også: lyd-)
Nogle CAPTCHA-systemer understøtter også audio-CAPTCHA'er.
Some CAPTCHA systems also support audio CAPTCHAs.
Vi har vist, at fremtiden for den audio-visuelle industri er en debat, der går på tværs af politiske og nationale grænser.
We have shown that the future of the audio-visual industry is a debate which crosses all political and national boundaries.
Det handler om opbygningen af en stærk, konkurrencedygtig audio-visuel industri, som kan skabe mere end 1 million nye arbejdspladser i Europa inden år 2000.
It is about building a strong and competitive audio-visual industry which should offer more than 1 million new European jobs by the year 2000.
EN

audio {adjektiv}

volume_up
Some CAPTCHA systems also support audio CAPTCHAs.
Nogle CAPTCHA-systemer understøtter også audio-CAPTCHA'er.
We have shown that the future of the audio-visual industry is a debate which crosses all political and national boundaries.
Vi har vist, at fremtiden for den audio-visuelle industri er en debat, der går på tværs af politiske og nationale grænser.
It is about building a strong and competitive audio-visual industry which should offer more than 1 million new European jobs by the year 2000.
Det handler om opbygningen af en stærk, konkurrencedygtig audio-visuel industri, som kan skabe mere end 1 million nye arbejdspladser i Europa inden år 2000.
audio
Could I ask that we check the audio or video tapes of that voting procedure to establish the actual position?
Må jeg bede om, at vi tjekker lyd- eller videobåndene fra den pågældende afstemningsprocedure for at fastslå, hvad der egentlig skete?
Display ads can create an emotional connection by using graphical, audio, and video elements to tell a story that's unique to your company.
Displayannoncer kan skabe en følelsesmæssig forbindelse ved at bruge grafik-, lyd- og videoelementer til at fortælle en historie, der er unik for din virksomhed.
This is the exception with most relevance for copyright, because usually, rights are levied with regard to reproduction for private use of sound and audio-visual material.
Det er den undtagelse, der har størst betydning for ophavsretten, fordi rettighederne sædvanligvis hævdes, hvad angår reproduktion til privat brug af lyd-, video- og audiovisuelt materiale.

Eksempelsætninger "audio-" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishNogle CAPTCHA-systemer understøtter også audio-CAPTCHA'er.
Some CAPTCHA systems also support audio CAPTCHAs.
DanishVi har vist, at fremtiden for den audio-visuelle industri er en debat, der går på tværs af politiske og nationale grænser.
We have shown that the future of the audio-visual industry is a debate which crosses all political and national boundaries.
DanishDet handler om opbygningen af en stærk, konkurrencedygtig audio-visuel industri, som kan skabe mere end 1 million nye arbejdspladser i Europa inden år 2000.
It is about building a strong and competitive audio-visual industry which should offer more than 1 million new European jobs by the year 2000.
DanishDet drejer sig om turismeområdet - der er forsvundet - kampen mod racismen, det audio-visuelle område og det, der vedrører de ultraperifere regioner.
This applies to tourism - which has disappeared - and also to the fight against racism, to the audio-visual industry and the ultra-peripheral regions.

Synonymer (engelsk) for "audio":

audio