Dansk-engelsk oversættelse af "august"

DA

"august" engelsk oversættelse

volume_up
august {substantiv}
EN
EN

"August" dansk oversættelse

volume_up
August {substantiv}
DA
DA

august {substantiv}

volume_up
august
Denne undersøgelse vil blive offentliggjort i slutningen af august 2002.
This study is due to be published at the end of August 2002.
Den fremlagde sagen for udenrigsministeriet den 17. august.
It made representations to the Ministry of Foreign Affairs on 17 August.
Også i august fandt der to forhandlinger sted med mine folk om dette spørgsmål.
In fact the matter was discussed with my services twice in August!
EN

August {substantiv}

volume_up
August
This study is due to be published at the end of August 2002.
Denne undersøgelse vil blive offentliggjort i slutningen af august 2002.
It made representations to the Ministry of Foreign Affairs on 17 August.
Den fremlagde sagen for udenrigsministeriet den 17. august.
In fact the matter was discussed with my services twice in August!
Også i august fandt der to forhandlinger sted med mine folk om dette spørgsmål.

Eksempelsætninger "august" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOffentliggørelsen af Kommissionens rapport i august sidste år havde to formål.
My intention in publishing the Commission's report in August last year was twofold.
DanishDen 1. august blev David Caldwell dræbt i en eksplosion i Derry i Nordirland.
On 1 August David Caldwell was killed in an explosion in Derry in Northern Ireland.
DanishMedlemsstaterne havde pligt til at gennemføre direktivet inden den 10. august 2000.
The Member States were required to transpose the directive by 10 August 2000.
DanishJeg læste i La Stampa fra 15. august, at Védrine og Fischer havde beklaget sig.
I read in La Stampa on 15 August that Mr Védrine and Mr Fischer had been complaining.
DanishNye tal fra august 2001 viser ingen betydelig variation i priserne for fastprisadgang.
New figures from August 2001 show no notable variation in unmetered access prices.
DanishPå mødet den 1. august lykkedes det os at blive enige om konklusionerne.
In our meeting on 1 August, we managed to reach an agreement on the conclusions.
DanishKonklusionen var tilfredsstillende, og datoen blev fastsat til den 1. august 1999.
This led to a satisfactory conclusion and allowed that date to be set at 1 August 1999.
Danish- Hr. formand, den 30. august sidste år blev der truffet en vigtig beslutning.
It is important that we play a strong and future-oriented role in the next negotiations.
Danish- Jeg vil rejse et spørgsmål, der uheldigvis har været uafklaret siden august 2003.
   – I wish to raise a matter which, unfortunately, has been pending since August 2003.
DanishVi skal blot kigge på de 17 franske hjælpearbejdere, som blev dræbt den 4. august 2006.
We just have to look at the 17 French aid workers who were killed on 4 August 2006.
DanishSagen begyndte i august 2000, da der endnu ikke var udskrevet valg i Italien.
This comes from August of last year, when the Italian elections had not yet been called.
DanishDer var lange og komplekse diskussioner i WTO forud for afgørelsen den 30. august.
The discussions in the WTO leading up to the decision of 30 August were long and complex.
DanishMinderne om begivenhederne i august 1980 beriger dette ord med mening og følelser.
The remembrance of the events of August 1980 enriches this word with meaning and emotion.
DanishDet har bl.a. været drøftet i Sikkerhedsrådet ved et møde den 28. august.
Among other fora, it was discussed by the Security Council in a meeting on 28 August.
DanishDer er taget udgangspunkt i et arbejdsdokument, som Kommissionen har forelagt i august.
Its starting point has been a working document submitted by the Commission in August.
DanishDet ville ikke være nogen katastrofe, hvis de blev afholdt lidt senere, f.eks. i august.
We said in August that it would be no disaster if they were to be held rather later.
DanishHan blev bortført den 12. august 2002 i Dagestans hovedstad, Makhachkala.
On 12 August 2002, he was abducted in Makhachkala, the capital of Dagestan.
DanishDer har været udstedt patent på disse teknikker i Det Forenede Kongerige siden august 1995.
A patent for these techniques has been granted in the UK since August of 1995.
DanishDerfor var der trængsel i svinestaldene på bedrifterne i juli og august.
This resulted in a massive backlog of pigs on farms during July and August.
DanishKrisen i Rusland den 17. august 1998 havde en meget stor indvirkning på netop Moldova.
The Russian crisis on 17 August 1998 had an enormous effect on Moldova.

Synonymer (engelsk) for "August":

August
English
August Strindberg
Auguste Rodin