Dansk-engelsk oversættelse af "auktion"

DA

"auktion" engelsk oversættelse

EN
DA

auktion {en}

volume_up
auktion
For at kunne deltage i denne auktion skal du angive en budindstilling i din konto.
To place your ads in this auction, you set a bidding option in your account.
Vi må ikke gøre det mere kompliceret ved at indføre en auktion på 5 %.
We must not make it even more complicated by adding an auction for 5 % on top.
Ingen kan være tjent med en auktion på 5 %, og det vil også kunne medføre overtildeling.
No one is served by an auction for 5 % and in this way we would also tend to stimulate overallocation.

Eksempelsætninger "auktion" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer er ét problem, der er knyttet til auktion af dyr, kreaturer i særdeleshed.
One problem concerns animal auctions, especially those involving bull calves.
DanishFor at kunne deltage i denne auktion skal du angive en budindstilling i din konto.
To place your ads in this auction, you set a bidding option in your account.
DanishDe, der er for auktion, mener, at den er en god måde at styre ressourcerne på.
Those in favour of auctioning believe it to be a good means of controlling resources.
DanishDen ene er ved at sætte nogle af kvoterne på auktion i stedet for at tildele dem gratis.
One is by auctioning some of the allowances instead of allocating them for free.
DanishEt cap and trade-system kan gennemføres ved auktion eller ved grandfathering.
A cap or a trading scheme can be achieved by auctioning or grandfathering.
DanishVi må ikke gøre det mere kompliceret ved at indføre en auktion på 5 %.
We must not make it even more complicated by adding an auction for 5 % on top.
DanishDerfor skal auktion af mobilkommunikationsfrekvenserne bekæmpes kraftigt.
In this connection, we must strongly oppose the auctioning of mobile communication frequencies.
DanishVi tog nogle malerier fra en netop afholdt auktion, som ville være blevet berørt af dette forslag.
We took paintings from a recent auction that would have been affected by this proposal.
DanishIngen kan være tjent med en auktion på 5 %, og det vil også kunne medføre overtildeling.
No one is served by an auction for 5 % and in this way we would also tend to stimulate overallocation.
DanishEn række medlemsstater, hvorunder Nederlandene, træffer nu forberedelser til en auktion af UMTS.
A number of Member States, including the Netherlands, are preparing to set up an auction for UMTS.
DanishDet var vigtigt for os at lette de elektroniske procedurer og indføre elektronisk auktion.
It was important to us that electronic procedures should be made easier and electronic auctions introduced.
DanishSpektrumsallokering ved auktion er blevet kritiseret både under debatten i dag og i udvalget.
In the debate today and in committee criticisms have been levelled at allocating spectrum through auctions.
DanishDet er derfor udmærket, at den nederlandske regering i sidste uge besluttede at opgive en auktion.
Consequently, it is to be welcomed that the Dutch Government decided last week not to hold an auction.
DanishOperatørernes udgifter kan blive urimeligt høje, såfremt den nye generations mobilkommunikationsfrekvenser sælges på auktion.
The costs to the operator might become unreasonably high, should the new generation mobile spectrum be auctioned.
DanishVores mål er et system, hvor vi har uafhængige repræsentanter og ikke en auktion, hvor den lavestbydende vinder.
Our objective is a system with independent representatives, and one where we do not have an auction in which the lowest bidder wins.
DanishOm selve tildelingsmetoden - grandfathering eller auktion - er der stadig forskellige opfattelser, også inden for vores gruppe.
It is still impossible to settle on one allocation method, be it grandfathering or auctioning, even within our group.
DanishHar han nogensinde overværet en auktion?
DanishBskyB ' s langvarige monopol på direkte transmissioner fra Premier League-kampe er slut som et resultat af denne auktion.
The longstanding monopoly of BSkyB concerning the broadcasting of live Premier League matches has ended as a result of this auction.
DanishFor at blive vist på AdSense-indholdssider, byder AdWords-annoncører på annoncer og konkurrerer i en auktion om at blive vist på dine sider.
To appear on AdSense content pages, AdWords advertisers bid on ads and compete in an auction to appear on your pages.
DanishVi bør alle lære af hinanden, at det at blive involveret i denne form for hollandsk auktion ikke er vejen frem, når det gælder jobskabelse.
We should all learn from each other that getting engaged in this kind of Dutch auction is not the way forward in terms of job creation.