Dansk-engelsk oversættelse af "autentisk"

DA

"autentisk" engelsk oversættelse

DA

autentisk {adjektiv}

volume_up
autentisk (også: ægte)
Denne oplysningskampagne skal være mere seriøs og støtte sig på autentisk videnskabeligt arbejde.
This information should be more reliable and should be based on authentic scientific research.
Den virkelige garanti for stabilitet på Vestbalkan er et autentisk løfte om integration i Europa.
The true guarantee of stability in the West Balkans is the authentic promise of European integration.

Eksempelsætninger "autentisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danish- Som De selv sagde, fru Muscardini, er det den engelske tekst, der er autentisk.
As you said Mrs Muscardini, the English text is the correct one.
DanishDenne oplysningskampagne skal være mere seriøs og støtte sig på autentisk videnskabeligt arbejde.
This information should be more reliable and should be based on authentic scientific research.
DanishVi har også bedt WTO ' s generelle råd om at give en autentisk fortolkning af dette spørgsmål.
We have also asked the WTO General Council to give an authoritative interpretation on this question.
DanishDen virkelige garanti for stabilitet på Vestbalkan er et autentisk løfte om integration i Europa.
The true guarantee of stability in the West Balkans is the authentic promise of European integration.
DanishFru formand, det er den franske tekst, der er autentisk.
Madam President, the French text takes precedence.
DanishVi har oplevet en autentisk vækstkrise, hvor institutionerne skrumper, mens opgaverne vokser.
We are experiencing real growing pains, with dwindling institutional resources required to cope with ever greater burdens.
DanishDet bliver nemlig sidste gang, I kan være sikker på, at det er fremstillet af rigtig autentisk chokolade fra før den store harmonisering.
This will be the last time you can be sure that they have been made with real pre-harmonisation chocolate.
DanishDet må tværtimod frygtes, at det kan være vejen til et autentisk direktoriesystem, som vi må afvise og bekæmpe.
On the contrary, we must beware of the possibility of this being enshrined into a genuine system of 'directoires ', which we should only reject and fight.
DanishSamtidig mener vi, at det også er på det punkt, der er en urgammel og autentisk struktur, som skal være grundlaget for den fremtidige udvikling.
Furthermore, we believe that that is where a genuine and indigenous scheme also can be found for establishing the pillars for future development.
DanishPå dette som på mange andre områder er det helt nødvendigt, at de offentlige instanser udviser en autentisk pluralisme i valget af, hvilke samtalepartnere de vælger.
In this area, as in many others, it is essential for public authorities to exercise true pluralism in selecting their associates.
DanishDet andet forslag har som mål at igangsætte et støtteprogram for udviking, distribution og fremme af autentisk europæiske audiovisuelle produkter.
The objective of the second proposal is to establish a programme of support for the development, distribution and promotion of unequivocally European audiovisual works.
DanishNu, hvor Tyrkiet i princippet er godkendt som medlem, skal der også være mulighed for, at Ukraine, som er et autentisk europæisk land, kan tiltræde EU.
In my opinion we should state clearly that Ukraine, as a European country, has the right of accession to the European Union as long as it meets the conditions of membership.
DanishI alle lande kan forbrugere, som lægger vægt på autentisk chokolade, for fremtiden komme ud for, at betegnelsen chokolade helt lovligt kan dække et fuldstændigt forvansket produkt.
In all countries and for all consumers with a taste for real chocolate, the name 'chocolate ' can now legally cover a completely different product.
DanishMen for det andet er det, De gør, at repræsentere det civile samfund på en repræsentativ og autentisk måde og på måder, som ngo ' er ikke altid gør helt oprigtigt.
It is a very difficult thing and is a huge challenge for us in Europe to deliver effective help and assistance to countries which are highly dependent on single products.
DanishDet fremgår af en undersøgelse, der ikke kan modsiges og er autentisk, at en opgradering af Mochovce-reaktoren til vestlig sikkerhedsstandard ikke kun er kortsigtet, men simpelthen umulig.
There is a conclusive and authoritative study which demonstrates that upgrading the Mochovce reactor to western safety standards is not only shortsighted but downright impossible.