Dansk-engelsk oversættelse af "automatisering"

DA

"automatisering" engelsk oversættelse

DA

automatisering {en}

volume_up
automatisering
Det kræver til gengæld mere omfattende brug af automatisering og standardisering.
This, in turn, requires a more extensive use of automation and standardisation.
Men netop denne automatisering, som der er taget fat i her, automatiseringen af toldvirksomhed og indbyrdes netværksdannelse, er helt uundværlig.
The system of automation that we are dealing with here, with the computerisation of customs and networking, is absolutely essential.
Faktisk er den primære årsag til tab af arbejdspladser inden for denne industri øget investering i automatisering, hvilket firmaerne også selv har udtalt.
In fact, the main job reductions in this industry are due to increased investment in automation, as the firms themselves have declared.

Eksempelsætninger "automatisering" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet kræver til gengæld mere omfattende brug af automatisering og standardisering.
This, in turn, requires a more extensive use of automation and standardisation.
DanishVi har brug for optimal automatisering og bedre værktøj for at gøre forskningsresultaterne mere tilgængelige.
We are all aware that the economy is flagging and that unemployment is on the rise.
DanishI mangel af en fælles administration er» Told 2000« et yderst vigtigt forvaltningsværktøj for harmoniserede regler, automatisering og så videre.
Failing a common administration, Customs 2000 is an extremely important management tool for harmonised rules, automation and so on.
DanishMen netop denne automatisering, som der er taget fat i her, automatiseringen af toldvirksomhed og indbyrdes netværksdannelse, er helt uundværlig.
The system of automation that we are dealing with here, with the computerisation of customs and networking, is absolutely essential.
DanishDa der også er foreslået bevillinger til forøget automatisering af kontorerne, får Domstolen en klar styrkelse af sine kraftressourcer.
As appropriations have been proposed for improvements to the electronic office, the Court of Justice can expect a clear increase in resources.
DanishDe resterende 80 % af de høje gebyrer for grænseoverskridende overførsler skyldes primært manglende automatisering og standardisering.
The remainder - the other 80 % - of the persisting high fees for cross-border transfers are mainly due to insufficient automation and standardisation.
DanishFaktisk er den primære årsag til tab af arbejdspladser inden for denne industri øget investering i automatisering, hvilket firmaerne også selv har udtalt.
In fact, the main job reductions in this industry are due to increased investment in automation, as the firms themselves have declared.
DanishDen hurtige og omfattende automatisering af toldadministrationerne, som Parlamentet kræver, er derfor et væsentligt bidrag til at undgå toldkriminalitet og til at beskytte arbejdspladser.
In calling for the customs services to be fully computerized as quickly as possible, Parliament therefore hopes to help prevent fraud and protect jobs.