Dansk-engelsk oversættelse af "automatisk"

DA

"automatisk" engelsk oversættelse

DA

automatisk {adverbium}

volume_up
Men den har ikke nødvendigvis eller automatisk løst arbejdsløshedsproblemet.
But it did not necessarily or automatically resolve the unemployment problem.
Uddannelsen vil så blive gennemført automatisk uden at være obligatorisk.
The training then would be automatically performed without being compulsory.
Hvis Europa blev angrebet, ville den fælles handling ske automatisk.
If Europe is attacked, then a collective response will take place automatically.

Eksempelsætninger "automatisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEt eksempel på dette smukke tilsagn vil ikke automatisk føre til et godt resultat.
This is an illustration of empty pledges not necessarily leading to good results.
DanishDet nordlige Cypern vil automatisk opnå de samme fordel som den sydlige del har.
Automatically, northern Cyprus will enjoy the benefits that southern Cyprus enjoys.
DanishHvis du gør dette, vil de links, du klikker på, automatisk åbnes i Google Chrome.
By doing so, future links you click will automatically open in Google Chrome.
DanishDerfor medfører anvendelse af forsigtighedsprincippet ikke automatisk et forbud.
Applying the precautionary principle does not, therefore, automatically imply a ban.
DanishMange mennesker mente, at dette automatisk også ville føre til politiske reformer.
Many people believed that this would automatically also lead to political reforms.
DanishDette vil automatisk ske, når lokaliteten kommer til at indgå i Natura 2000-nettet.
This will happen automatically if the site is included in the Natura 2000 network.
DanishAt man er et stort land, er ikke automatisk ensbetydende med, at man har ret.
A country may well be large, but that does not mean that it is on the right track.
DanishFiltre kan automatisk flytte indgående e-mails til andre steder i din konto.
Filters can automatically move incoming mail to other places in your account.
DanishSporingskoden afdækker også automatisk de søgeord, som den besøgende søgt med.
The tracking code also automatically detects thekeywords that thevisitor searched on.
DanishDet er ikke automatisk et krav om flere penge, men pengene skal anvendes målrettet.
This is not a demand for more money on tap; it is about the purposeful use of money.
DanishMen den har ikke nødvendigvis eller automatisk løst arbejdsløshedsproblemet.
But it did not necessarily or automatically resolve the unemployment problem.
DanishAt have mulighed for at kommentere sagen medfører ikke automatisk ret til appel.
The opportunity to express an opinion will not automatically imply the right of appeal.
DanishToolbar gætter automatisk på, hvad du søger efter, mens du skriver i søgefeltet.
Toolbar automagically guesses what you're searching for as you type into the search box.
DanishHvorfor vises mine CPC-oplysninger ikke, selvom jeg har aktiveret automatisk tagging?
2. Why isn't my CPC information appearing even though I've enabled auto-tagging?
DanishDer bør i disse tilfælde ikke være tale om automatisk destruktion af fødevarepartier.
In those cases, the automatic destruction of batches should not be an option.
DanishHvilket budskab ville vi sende med sådan en automatisk ændring af strukturen?
What message would we give out with such an automatic change of structure?
DanishDu kan også vælge automatisk at bruge den adresse, som en meddelelse er blevet sendt til.
You can also choose to automatically use the address to which a message was sent.
DanishAutomatisk tagging vælges automatisk, når du linker dine AdWords- og Analytics-konti.
Auto-tagging is selected by default when linking your AdWords and Analytics accounts.
DanishMen det medfører automatisk et nyt spørgsmål: hvem bærer ansvaret for arbejdsløsheden?
But then another question automatically arises: who is responsible for unemployment?
DanishMiljøudvalget er derfor gået imod, at der automatisk er markedsadgang efter 60 dage.
The Environment Committee has therefore opposed automatic market access after 60 days.