Dansk-engelsk oversættelse af "automobil"

DA

"automobil" engelsk oversættelse

EN

"automobile" dansk oversættelse

volume_up
automobile {substantiv}
DA

automobil {en}

volume_up
1. gammeldags
automobil
Programmet, som allerede er på vej i automobil-, affalds- og byggesektoren, vil blive revideret og ajourført i samråd med interessenterne.
The programme, already under way in the automobile, waste and construction sectors, will be reviewed and updated in consultation with stakeholders.
Da vi er imod enhver støtte til storfabrikanterne og navnlig til de hovedrige automobil- og benzinfonde, har vi undladt at stemme om denne betænkning.
Since we are against any form of subsidy to employers and, in particular, to the extremely wealthy automobile and oil corporations, we have not voted in favour of this report.
Men at den desuden kan være en opfordring til, at den illoyale koreanske praksis udvides til at omfatte andre økonomiske sektorer som automobil-, elektronik- og stålindustrien.
Furthermore, it could represent an invitation or a stimulus to the Koreans to extend their unfair practices to other sectors of economic activity such as automobiles, electronics and steel.
EN

automobile {substantiv}

volume_up
1. generel
automobile
The programme, already under way in the automobile, waste and construction sectors, will be reviewed and updated in consultation with stakeholders.
Programmet, som allerede er på vej i automobil-, affalds- og byggesektoren, vil blive revideret og ajourført i samråd med interessenterne.
Since we are against any form of subsidy to employers and, in particular, to the extremely wealthy automobile and oil corporations, we have not voted in favour of this report.
Da vi er imod enhver støtte til storfabrikanterne og navnlig til de hovedrige automobil- og benzinfonde, har vi undladt at stemme om denne betænkning.
Furthermore, it could represent an invitation or a stimulus to the Koreans to extend their unfair practices to other sectors of economic activity such as automobiles, electronics and steel.
Men at den desuden kan være en opfordring til, at den illoyale koreanske praksis udvides til at omfatte andre økonomiske sektorer som automobil-, elektronik- og stålindustrien.
2. transport, gammeldags
automobile (også: car, motor car, motor-car)
However, the automobile and refinery sectors seem to do little to help achieve these objectives.
Det ser ud til, at bil- og olieindustrien ikke bidrager meget til at opnå disse mål.
Nobody wants to be deprived of an automobile, but we must tame it.
Ingen ønsker at give afkald på bilen, men den skal tilpasses.
The time has therefore come to tame the automobile.
Derfor er tidspunktet kommet for at tilpasse bilen.

Eksempelsætninger "automobil" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishProgrammet, som allerede er på vej i automobil-, affalds- og byggesektoren, vil blive revideret og ajourført i samråd med interessenterne.
The programme, already under way in the automobile, waste and construction sectors, will be reviewed and updated in consultation with stakeholders.
DanishDa vi er imod enhver støtte til storfabrikanterne og navnlig til de hovedrige automobil- og benzinfonde, har vi undladt at stemme om denne betænkning.
Since we are against any form of subsidy to employers and, in particular, to the extremely wealthy automobile and oil corporations, we have not voted in favour of this report.
DanishMen at den desuden kan være en opfordring til, at den illoyale koreanske praksis udvides til at omfatte andre økonomiske sektorer som automobil-, elektronik- og stålindustrien.
Furthermore, it could represent an invitation or a stimulus to the Koreans to extend their unfair practices to other sectors of economic activity such as automobiles, electronics and steel.

Synonymer (engelsk) for "automobile":

automobile
automobile insurance