Dansk-engelsk oversættelse af "autonomi"

DA

"autonomi" engelsk oversættelse

EN

"autonomy" dansk oversættelse

volume_up
autonomy {substantiv}
DA

autonomi {en}

volume_up
autonomi (også: selvstyre, selvstændighed)
Parternes selvstændighed og autonomi skal ifølge dem respekteres.
They ensure that the independence and autonomy of the parties involved are respected.
Jeg synes, at det er en mærkelig form for autonomi, hvor afgivelsen af autonomi er den højeste form for autonomi.
I find it a strange autonomy where surrendering autonomy is actually the highest form of autonomy.
Men i samarbejdet er det vigtigt, at NGO ' erne bevarer deres autonomi og uafhængighed.
But in this partnership, it is important that NGOs retain their autonomy and independence.
EN

autonomy {substantiv}

volume_up
They ensure that the independence and autonomy of the parties involved are respected.
Parternes selvstændighed og autonomi skal ifølge dem respekteres.
I find it a strange autonomy where surrendering autonomy is actually the highest form of autonomy.
Jeg synes, at det er en mærkelig form for autonomi, hvor afgivelsen af autonomi er den højeste form for autonomi.
But in this partnership, it is important that NGOs retain their autonomy and independence.
Men i samarbejdet er det vigtigt, at NGO ' erne bevarer deres autonomi og uafhængighed.
Local autonomy is meaningless without the necessary financial resources.
Lokalt selvstyre er meningsløst uden de nødvendige finansielle ressourcer.
Secondly, we must not undermine the message: 'autonomy but not independence '.
For det andet må vi ikke underminere meddelelsen:« selvstyre men ikke uafhængighed«.
Greater internal autonomy could be given to the regions which have an Albanian majority.
De albansk dominerede områder burde sikres øget internt selvstyre.
They ensure that the independence and autonomy of the parties involved are respected.
Parternes selvstændighed og autonomi skal ifølge dem respekteres.
Our task is to decide whether or not the autonomy of peoples is sacred and sacrosanct.
Vi skal til gengæld beslutte, at et folks selvstændighed er urørlig og ukrænkelig.
As president of the Tibet Intergroup, I see complete autonomy for Tibet as a core objective.
Som formand for Tibet-arbejdsgruppen ser jeg Tibets fulde selvstændighed som et centralt mål.

Eksempelsætninger "autonomi" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi ønsker en finansiel autonomi på europæisk plan, og vi vil arbejde hen imod den nu.
We want financial autonomy at European level, and we want to work towards this now.
DanishOg man skal også i Papua vende tilbage til den løsning, som stiller autonomi i udsigt.
In Papua too, they must return to the solution that offers the prospect of autonomy.
DanishNetop det, at man har denne autonomi, kunne gøre dialogen så interessant.
The very presence of this autonomy could make the dialogue so interesting.
DanishBåde i Papua og i Aceh underminerer de den centrale myndigheds tilsagn om autonomi.
They are undermining the central authority's promises of autonomy, both in Papua and in Aceh.
DanishHan kræver ikke uafhængighed, han vil kun have kulturel og religiøs autonomi, frihed.
He is not asking for independence, he simply wishes to have cultural and religious freedom.
DanishMen i samarbejdet er det vigtigt, at NGO ' erne bevarer deres autonomi og uafhængighed.
But in this partnership, it is important that NGOs retain their autonomy and independence.
DanishVi tager bestemt princippet om parternes autonomi meget alvorligt.
We take the principle of the autonomy of the partners very seriously indeed.
DanishAgenturet har en vis grad af autonomi ligesom alle andre EU-agenturer.
The Agency has a certain degree of autonomy, like all European agencies.
DanishParternes selvstændighed og autonomi skal ifølge dem respekteres.
They ensure that the independence and autonomy of the parties involved are respected.
DanishDet er mit synspunkt, men naturligvis respekterer jeg Parlamentets autonomi og suverænitet.
This is my point of view but, naturally, I respect Parliament's autonomy and sovereignty.
DanishVi mener, at tibetanerne skal have den autonomi, som de selv ønsker.
We think that the Tibetans should have the autonomy that they themselves are striving for.
DanishDet er min opfattelse, at det europæiske charter om lokal autonomi på mange punkter er værdifuldt.
It is my belief that the European Charter for Local Self-Government has many merits.
DanishDet tredje punkt er efter min mening, at EU ikke har autonomi.
The third point is that in my opinion the European Union has no autonomy.
DanishDe går da ellers altid ind for autonomi, selvbestemmelse, demokrati og menneskerettigheder.
They are otherwise always so keen on autonomy, self-determination, democracy and human rights.
DanishECB skal være et stærkt organ, med større autonomi i forhold til EU ' s medlemsstater.
The ECB must be a strong body, with greater autonomy from the governments of the EU's Member States.
DanishJeg vil blot gerne gentage betydningen af at respektere arbejdsmarkedets parters autonomi.
I would simply like to reiterate the importance of respecting the autonomy of the social partners.
DanishSidstnævnte er forbeholdt medlemsstaternes arbejdsret og arbejdsmarkedets parters autonomi.
These are subject to the employment law of the Member States and the autonomy of the social partners.
DanishFuldstændig finansiel autonomi med hensyn til medlemsstaterne er for ordføreren det endelige mål.
The rapporteur's ultimate goal is complete financial autonomy with regard to the Member States.
DanishKort sagt, det spørgsmål, som jeg forelægger Rådet, er, hvad er autonomi i den forbindelse?
In summary, the question which I would like to put to the Council is: what is autonomy in this context?
DanishTibet er lovet fuld autonomi, og det skal langt om længe sikres.
The full autonomy granted to Tibet must finally be guaranteed.

Synonymer (engelsk) for "autonomy":

autonomy