Dansk-engelsk oversættelse af "autoriseret"

DA

"autoriseret" engelsk oversættelse

DA

autoriseret {adjektiv}

volume_up
autoriseret
Et sådant kemikalie er imidlertid ikke blevet testet for renhed og sikkerhed, og produktet er ikke autoriseret.
However, this chemical has not been tested for its purity and safety and the product is not authorised.
Hvis det er for vanskeligt at harmonisere regler, så anerkend i det mindste virksomhedernes ret til at gøre forretninger hvor som helst i Unionen, når de først er blevet autoriseret i én medlemsstat.
If harmonising rules is too difficult, at least recognise the right of any company to do business anywhere in the Union once authorised by one Member State.
Pensionsfondene kan ikke frit benytte sig af en hvilken som helst autoriseret administrator i Unionen, hvilket begrænser fordelene ved en sund og effektiv konkurrence inden for Unionen.
Pension funds are not free to use any authorised manager established in the Union, and this limits the advantages deriving from healthy and effective competition at EU level.
autoriseret
volume_up
authorized {adj.} [am.eng.]
Do I have to use an authorized carrier?
Disse former for kontrol skal desuden udføres på specialværksteder, som er autoriseret hertil af medlemsstaterne, og som derefter kontrolleres stikprøvevis.
These tests must also be carried out at authorized centres appointed for the purpose by the various Member States and subject to spot checks.

Eksempelsætninger "autoriseret" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEn autoriseret læge forsøgte for nogle år siden at blive registreret som læge i Spanien.
A qualified doctor tried for a number of years to register as a doctor in Spain.
DanishI vores land er det normalt, at mennesker, der overtager statslige højhedsopgaver, bliver autoriseret.
In our country it is customary for persons taking up public positions to be sworn in.
DanishDet kalder jeg for autoriseret røveri udført af min egen profession.
That, to me, is licensed robbery by our profession.
DanishEt sådant kemikalie er imidlertid ikke blevet testet for renhed og sikkerhed, og produktet er ikke autoriseret.
However, this chemical has not been tested for its purity and safety and the product is not authorised.
DanishNu kan der ikke gives nogen autoriseret service.
DanishSkal jeg benytte et autoriseret bur?
DanishI Lapland - det allernordligste Europa - kan man kun få sin bil repareret på et autoriseret værksted i hovedbyen Rovaniemi.
In Lapland, in northernmost Europe, repairs of particular makes of car can only be obtained in the county government seat of Rovaniemi.
DanishDisse former for kontrol skal desuden udføres på specialværksteder, som er autoriseret hertil af medlemsstaterne, og som derefter kontrolleres stikprøvevis.
These tests must also be carried out at authorized centres appointed for the purpose by the various Member States and subject to spot checks.
DanishEndvidere kan tjenesteleverandøren ikke, når tjenesten ikke ydes mod vederlag, siges at lide nogen form for direkte økonomisk tab som følge af en ikke-autoriseret adgang.
Moreover, when the service is not paid for, the service provider cannot sustain any direct financial loss as a result of unauthorized access.
DanishHvis det er for vanskeligt at harmonisere regler, så anerkend i det mindste virksomhedernes ret til at gøre forretninger hvor som helst i Unionen, når de først er blevet autoriseret i én medlemsstat.
If harmonising rules is too difficult, at least recognise the right of any company to do business anywhere in the Union once authorised by one Member State.
DanishPensionsfondene kan ikke frit benytte sig af en hvilken som helst autoriseret administrator i Unionen, hvilket begrænser fordelene ved en sund og effektiv konkurrence inden for Unionen.
Pension funds are not free to use any authorised manager established in the Union, and this limits the advantages deriving from healthy and effective competition at EU level.
DanishEn fortsat fastlåsning af udstedelsen af tilladelser i EU vil blot forværre situationen, da vi så vil se spor af et stigende antal genmanipulerede organismer, der ikke er autoriseret af EU.
A continued freeze on authorisation in the EU would simply exacerbate the situation, as we would see traces of an increased number of non-EU authorised genetically modified organisms.