Dansk-engelsk oversættelse af "autoritativ"

DA

"autoritativ" engelsk oversættelse

DA

autoritativ {adjektiv}

volume_up
autoritativ
Vil formanden venligst afsige en autoritativ kendelse om planlægningen af begivenhederne senere i dag?
Can the President give an authoritative ruling on the timing of events later today, please?
Det er helt tydeligt, at vi som forbrugere har en meget udtalt og autoritativ mening om dette emne.
It is quite clear that as consumers we have a very strong and authoritative voice on this issue.
Min betænkning opfordrer til oprettelse af en autoritativ, uafhængig, objektiv, ansvarlig, gennemsigtig og forståelig europæisk fødevaresikkerhedsmyndighed.
My report proposes the establishment of a European Food Safety Agency which should be authoritative, independent, objective, accountable, transparent and intelligible.
autoritativ (også: autoritær, myndig)

Eksempelsætninger "autoritativ" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVil formanden venligst afsige en autoritativ kendelse om planlægningen af begivenhederne senere i dag?
Can the President give an authoritative ruling on the timing of events later today, please?
DanishDet er helt tydeligt, at vi som forbrugere har en meget udtalt og autoritativ mening om dette emne.
It is quite clear that as consumers we have a very strong and authoritative voice on this issue.
DanishEn autoritativ, klinisk og laboratoriemæssig kontrol er en nødvendig forudsætning for indsamling og afsætning af blodprodukter.
Timely and reliable clinical and laboratory control is a necessary precondition for the collection and provision of blood.
DanishJeg er også glad for, at også Europa-Parlamentets repræsentation er meget autoritativ, når Portugals tidligere præsident repræsenterer Europa-Parlamentet.
I am pleased that the European Parliament representation is also a prestigious one, as the former President of Portugal will be representing it.
DanishMin betænkning opfordrer til oprettelse af en autoritativ, uafhængig, objektiv, ansvarlig, gennemsigtig og forståelig europæisk fødevaresikkerhedsmyndighed.
My report proposes the establishment of a European Food Safety Agency which should be authoritative, independent, objective, accountable, transparent and intelligible.
DanishFor patienter er det afgørende at have klar og autoritativ information til rådighed fra indlægssedlen i pakken, eller at have den online i en europæisk sundhedsportal.
For patients, the availability of clear and authoritative information from the leaflet inside the package, to online at the level of a European health portal, is essential.
DanishJeg vil gentage, at vi ønsker at forelægge en rapport, der betragtes som autoritativ, hvormed jeg mener, at den vil være hævet over al kritik, hvad angår metoden.
As well as providing an authoritative basis for decision-making on such a sensitive issue, it must also serve as a platform for further work and evaluations in three years’ time.