Dansk-engelsk oversættelse af "Averröes"

DA

"Averröes" engelsk oversættelse

DA

Averröes {egennavn}

volume_up
1. historie
Averröes
Derfor ja til Averroes ' tanker men så skal det være alle hans tanker i alle deres aspekter!
We can therefore accept the thinking of Averroës, but not Averroës in all his aspects!
Aristoteles havde mere succes i Vesten end Averroes i de islamiske lande.
Aristotle was more successful in the West than Averroës was in the Islamic world.
Vores børn bør præsenteres for Averroes som et godt eksempel.
Our children should be introduced to Averroes as a role model.

Eksempelsætninger "Averröes" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAristoteles havde mere succes i Vesten end Averroes i de islamiske lande.
Aristotle was more successful in the West than Averroës was in the Islamic world.
DanishI øvrigt gik meget af Averroes ' arbejde uigenkaldeligt tabt i den græske originaltekst.
Furthermore, much of Averroës ' work in its original Greek has been irretrievably lost.
DanishDerfor ja til Averroes ' tanker men så skal det være alle hans tanker i alle deres aspekter!
We can therefore accept the thinking of Averroës, but not Averroës in all his aspects!
DanishVi ser frem til at fejre Den Europæiske Averroes-Dag i mange år fremover.
We look forward to celebrating Averroes Day for many years to come.
DanishDet er utroligt, at jeg ikke har hørt navnet Averroes, før jeg kom til Europa-Parlamentet.
It is unbelievable that I had to come here to the European Parliament before I heard the name of Averroes.
DanishFru formand, kære kolleger, jeg er bange for, at vi i aften behandler Averroes for dårligt.
Madam President, ladies and gentlemen, I fear that we are doing Averroës a great wrong here this evening.
DanishVores børn bør præsenteres for Averroes som et godt eksempel.
Our children should be introduced to Averroes as a role model.
DanishAverroes sagde, at det at søge efter sandheden er en forpligtelse i ethvert menneskes udvikling.
Averroës stated that the search for truth is an essential process in the development of every human being.
DanishHer kan vi lære noget af den store filosof Averroes.
This is where we can learn from the great philosopher Averroes.
DanishVi har stemt imod vores kollega Mohamed Alís betænkning om» Islam og Den Europæiske Averroes-Dag«.
We voted against the report drawn up by our colleague Mr Mohamed Alí on 'Islam and European Averroës Day '.
DanishDet er en genial fremstilling af Averroes ' liv og arbejde.
It is a brilliant exposé of Averroes's life and work.
DanishHans samtidige vidste, at han dermed mente Averroes.
His contemporaries knew that Averroës was meant by that.
DanishVi skal bruge Averroes ' arv for at fremme pluralisme, ytringsfrihed og overholdelse af menneskerettigheder.
We have to use Averroes ' legacy to promote pluralism of thought, free speech and respect for human rights.
DanishHvis højtideligholdelsen af Averroes ' minde tvinger os til at stille alle disse spørgsmål, så lad os være ærlige.
If the celebration of the memory of Averroës causes us to ask all these questions, then we must ask them very frankly.
DanishJeg vil ikke her, De må ikke tage mig det ilde op, gøre mig til fortaler for udstødelse og fremmedhad, og jeg har studeret Averroes meget.
Whether you like it or not, I cannot support exclusion and xenophobia, and I have studied Averroës extensively.
DanishAverroes ' forløb i islam er mildest talt mystisk og stemmer under alle omstændigheder ikke overens med den ortodokse islam.
Averroës ' journey within Islam is mysterious to say the least and, in any case, does not conform to the orthodox religion of Islam.
DanishOg hvis vi vil arrangere en AverroesDag i Europa, jamen så pyt, lad os også arrangere én på universitetet Al Azhar i Kairo.
And if we want to organise an Averroës Day in Europe, let us do that, but let us also organise one at the al-Azhar university in Cairo.
DanishIslam og Averroes-Dagen
DanishFru formand, kære kolleger, navnet Averroes står for islams andel i traditionerne for oplysning og emancipation i Europa.
Madam President, ladies and gentlemen, the name Averroës stands for the Islamic interest in the traditions of enlightenment and emancipation in Europe.
DanishSåledes kan vi uden problemer gå ind for en Averroes-Dag, men at behandle religiøse problemer hører ikke under Parlamentets kompetence.
We are perfectly happy to recommend an Averroës Day, but dealing with religious problems is no longer within Parliament's field of competence.