Dansk-engelsk oversættelse af "aversion"

DA

"aversion" engelsk oversættelse

EN

"aversion" dansk oversættelse

volume_up
aversion {substantiv}
DA

aversion {en}

volume_up
aversion (også: modvilje)
EN

aversion {substantiv}

volume_up
I think it is right to specify general aversion to cloning of human beings at any stage in their development.
Jeg synes, at det er vigtigt at præcisere den almene modvilje mod kloning af mennesker i alle udviklingsfaser.
The aversion some men in this House have shown towards having a serious discussion of this issue means the writing is on the wall.
Den modvilje, som nogle mænd i Parlamentet har vist mod en seriøs behandling af emnet, er et dårligt varsel.
Mr Hänsch is correct in saying that Mr Kohl's liking for subsidiarity is proportional to his aversion to the ban on the Kirsch and Bertelsmann merger.
Vores kollega Klaus Hänsch har for øvrigt fuldstændig ret, når han siger, at Kohls kærlighed til subsidiaritet er proportional med hans modvilje mod Kirsch ' og Bertelsmanns fusionsforbud.

Eksempelsætninger "aversion" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer kan konstateres en særlig aversion mod de slaviske sprog og kulturer.
A particular aversion to the Slavonic languages and cultures can be observed.
DanishKære kolleger, mennesket føler ifølge sin natur aversion imod tomrum.
As you know, ladies and gentlemen, nature abhors a vacuum.
DanishHan var tilsyneladende blevet en moderat regent, der kun var radikal i sin aversion mod homoseksualitet.
Otherwise EU governments like the UK Government can quite rightly be accused of gross hypocrisy.
DanishDenne aversion kom også til udtryk ved den korte mundtlige fremlæggelse, hvor han nævnte det, han betegnede som Tyrkiets politiske filosofi.
This aversion also made an appearance in the brief oral presentation during which he mentioned what he called Turkey's political philosophy.
DanishDe, der ikke lægger skjul på deres aversion mod den europæiske integration, burde i det mindste respektere de historiske kendsgerninger og de traktatfæstede rettigheder.
Those who show their aversion to the process of European integration should at least respect historical fact and the law as laid down by the Treaties.
DanishDet skyldes ikke en aversion mod sådanne virksomheder, men at vi handler i overensstemmelse med ønsket om at støtte andre virksomheder, som er i en situation, der gør støtten berettiget.
This is not to be interpreted as a lack of appreciation of such enterprises: we are simply acting consistently with the desire to support other enterprises which are in situations which justify aid.

Synonymer (engelsk) for "aversion":

aversion
averse
Andre ord i vores ordbog