Dansk-engelsk oversættelse af "aviser"

DA

"aviser" engelsk oversættelse

DA

aviser {flertal}

volume_up
Mine kolleger i pressen møder store forhindringer for udbredelsen af deres aviser.
Suspending the activities of newspapers is aimed firstly at hitting the newspapers economically.
Og det er ikke radikale aviser eller utroværdige organisationer, vi taler om.
These are not radical newspapers or non-credible organisations.
Jeg har selv allerede set i en af vores aviser, at man har kaldt bomberne» Monica«.
I even saw in one of our newspapers that they were calling the missiles 'Monica '.

Eksempelsætninger "aviser" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg har selv allerede set i en af vores aviser, at man har kaldt bomberne» Monica«.
I even saw in one of our newspapers that they were calling the missiles 'Monica '.
DanishDet drejer sig om aviser, der aktivt støtter oppositionspolitikeren Sam Rengie.
These papers actively support the opposition politician, Mr Sam Rengie.
DanishSkal man være med på noderne for at få støtte fra et par tunge aviser?
Does one have to be modern to have the support of a few well-meaning broadsheets?
DanishVi er nemlig kommet til et punkt, hvor aviser udfører direkte kommerciel handel med varer.
We have arrived at a point where newspapers carry on regular commercial trade.
DanishVi stemmer ikke om, hvorvidt vi ønsker reformen eller ej, som nogle aviser skriver.
We are not voting on whether we want the reform or not, as some newspapers have suggested.
DanishI parentes bemærkes, at de få uafhængige aviser næsten ikke fås i provinsen.
By the way: the few independent papers that do exist are hard to come by in the provinces.
DanishForbrænding af aviser er ikke nyttiggørelse, genanvendelse af papir er meget nyttigere.
It should have taken the initiative in providing clarity many years ago.
DanishRegeringen forsøger i praksis at bringe de kritiske aviser, der findes, til tavshed.
In practice, the government is attempting to silence those critical newspapers which exist.
DanishMine kolleger i pressen møder store forhindringer for udbredelsen af deres aviser.
Suspending the activities of newspapers is aimed firstly at hitting the newspapers economically.
DanishDen eneste måde, vi får noget at vide, er ved at købe aviser.
The only way we have of finding out about such matters is by buying newspapers.
DanishOg det er ikke radikale aviser eller utroværdige organisationer, vi taler om.
These are not radical newspapers or non-credible organisations.
DanishAviser må udvise en vis form for skizofreni, men det må politikere og lovgivere ikke.
Newspapers may display a certain amount of schizophrenia, but not politicians and policy makers.
DanishKommissionen bør på en værdig måde støtte de aviser, der sætter disse forhold i gabestokken.
The Commission will have to support the newspapers which expose this, in all sorts of ways.
DanishÆrekrænkende udtalelser om minoriteter i aviser og andre medier får diskrimineringen til at blomstre op.
The defamation of minorities in newspapers and other media fuels discrimination.
DanishHr. formand, jeg sagde ikke, at jeg - og Rådet - ikke læser pressemeddelelser og aviser.
Mr President, I did not say that I - and the Council - do not read press reports and newspapers.
DanishDe anvendes jo også i større og større omfang af aviser og dagblade.
They are in any case used increasingly by newspapers and magazines.
DanishI den centrale del af Skotland er der to seriøse aviser, The Herald og The Scotsman.
In the central belt of Scotland there are two serious broadsheet newspapers, The Herald and The Scotsman.
DanishHr. formand, jeg har også læst de amerikanske aviser i denne uge og især i weekenden.
Mr President, I also read the American newspapers this week, particularly those published at the weekend.
DanishMed kundskaber udelukkende i de store sprog ville disse aviser forblive ulæselige for os.
If we only had a knowledge of the major languages, we should still be unable to read these languages.
DanishAviser og politiske partier forbydes, og mange mennesker arresteres.
It is obvious that the situation in Belarus is deteriorating.