Dansk-engelsk oversættelse af "avl"

DA

"avl" engelsk oversættelse

DA

avl {en}

volume_up
avl (også: dyreavl)
Jeg tror, at det skal være opfedning og avl i stedet for opfedning og gødning.
I think it should be " rearing and breeding ' instead of " rearing and fattening '.
Man kan f.eks. ikke skelne mellem avl og opfedning, det er et helt utilstrækkeligt forslag.
For example, no distinction is made between breeding and fattening; that is a completely inadequate proposal.
Formålet med denne form for fiskeri er som bekendt at fremstille proteinrigt fiskemel til den animalske produktion og avl af ædle fisk.
This form of fishing takes place mainly to supply protein-rich fishmeal for animal production and breeding high-quality fish.
avl (også: kultur)
avl
EU handler selvmodsigende, når man samtidig subsidierer avl og eksport af tobak med en milliard euro.
The EU is acting inconsistently here, given that it subsidises both the growing and the export of tobacco to the tune of one billion euros.

Eksempelsætninger "avl" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg tror, at det skal være opfedning og avl i stedet for opfedning og gødning.
I think it should be " rearing and breeding ' instead of " rearing and fattening '.
DanishÆr med din Velstand HERREN med Førstegrøden af al din Avl;
Honour the LORD with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase:
DanishMan kan f.eks. ikke skelne mellem avl og opfedning, det er et helt utilstrækkeligt forslag.
For example, no distinction is made between breeding and fattening; that is a completely inadequate proposal.
DanishDet har naturligvis igen medført problemer for landbruget i visse regioner, hvor jorden er velegnet til denne form for avl.
This in turn has led to problems for farmers in areas where the land is suited to such crops.
DanishTransport af dyr af andre grunde - f.eks. udstillinger, avl eller indkøb af nye besætninger - kan rimeligvis tage længere tid.
The distinction between journeys for slaughter and for other purposes is an important one.
DanishJeg synes, det er forkert at yde en meget stor støtte til denne avl inden for rammerne af landbrugspolitikken.
I think it is wrong to give strong support to this type of cultivation within the framework of agricultural policy.
DanishEndvidere medførte begivenhederne den 11. september også vanskeligheder for landbruget, herunder for avl af opiumsvalmuer.
The events of 11 September have also contributed to the disruption of farming, including the cultivation of opium.
DanishEU handler selvmodsigende, når man samtidig subsidierer avl og eksport af tobak med en milliard euro.
The EU is acting inconsistently here, given that it subsidises both the growing and the export of tobacco to the tune of one billion euros.
DanishFormålet med denne form for fiskeri er som bekendt at fremstille proteinrigt fiskemel til den animalske produktion og avl af ædle fisk.
This form of fishing takes place mainly to supply protein-rich fishmeal for animal production and breeding high-quality fish.
DanishTobak fører - ikke mindst for mange unge - til alt for store helbredsskader til, at man kan begrunde nogen form for statsstøtte til denne avl.
Tobacco - particularly for many young people - leads to damage to health which is far too serious to be able to justify any form of state aid for its cultivation.
DanishHvor mange mynder, hvis avl blev finansieret med EU-midler, er eksporteret fra Irland til Spanien og under hvilke forhold?
Under the Irish Presidency, what measures will be taken to ensure better respect of EU laws relating to animal welfare, particularly with regard to the issue of treatment of greyhounds?
DanishMed hensyn til manglende sporing af dyrene vil jeg bede Kommissionen undersøge, om den kan udarbejde en streng regulering af både avl og eksport af mynder.
While previous operational programmes allowed for aid for investment in greyhound housing and rearing facilities, no Community aid has been paid since 1993.
DanishDet ville f.eks. være næsten umuligt at behandle en bedrift med avl og opfedning af eksempelvis 5.0-10.000 svin på anden vis end gennem foder og drikkevand.
For example, it would be almost impossible to treat a pig-breeding and fattening unit of, say, 5 0-10 000 pigs in any other way than in feed and drinking water.
DanishForskning udført af naturorganisationen Born Free har vist, at kun 3 % af dyr, der holdes i zoologiske haver, tilhører internationalt anerkendte programmer for avl i fangenskab.
Research by the wild life organization Born Free has shown that only three per cent of animals held in world zoos belong to internationally recognised captive breeding programmes.