Dansk-engelsk oversættelse af "avler"

DA

"avler" engelsk oversættelse

EN
DA

avler {en}

volume_up
avler (også: opdrætter)

Eksempelsætninger "avler" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTværtimod ser vi det gamle princip bekræftet, at vold avler vold.
On the contrary, the old principle is being borne out: violence breeds violence.
DanishHr. kommissær, mere end halvdelen af dem, der opdrætter okser, avler samtidig korn.
More than half of our beef farmers, Commissioner, grow cereals, too.
DanishDer kan opnås en samfundsmæssig konsensus med en dialog, mens vold kun avler vold.
Dialogue will allow a social consensus to be reached, while force will only be answered with force.
DanishIkke desto mindre er der ingen i tvivl om, at krigen mod terrorisme avler endnu mere terrorisme.
Nonetheless, no-one doubts that the war against terrorism produces even greater terrorism.
DanishPræsident Pastranas beslutning er en beslutning, der avler vold.
The decision by President Pastrana is a decision to condone violence.
DanishMen avler han en Voldsmand til Søn som udøser Blod og gør en eneste af disse Ting
If he beget a son that is a robber, a shedder of blood, and that doeth the like to any one of these things,
DanishDen avler på fatal vis bedrageri, og det er præcis derfor, vi fremsatte vores mistillidsvotum.
The inevitable consequence of this is fraud, and this is the reason for our motion of censure.
DanishDen der avler en Tåbe får Sorg Dårens Fader er ikke glad.
He that begetteth a fool doeth it to his sorrow: and the father of a fool hath no joy.
DanishFattigdom avler imidlertid vold, og hvis vi ikke bekæmper fattigdom, bekæmper den os.
However, deprivation engenders violence, and unless you wage war on poverty, poverty will wage war on you.
DanishI Irland avler vi især heste til sportsbegivenheder, og kødet ender ikke i fødevarekæden.
We in Ireland breed horses primarily for sporting purposes and meat does not end up at the end of the food chain.
DanishVold avler vold, ligesom aggression avler aggression.
Violence breeds violence, just as aggression breeds aggression.
DanishSå vi er nødt til at tage ved lære: Vold avler modvold.
Now there is no Stasi, there is no Gaddafi, there is no KGB.
Danishmen Mennesket avler Kvide og Gnisterne flyver til Vejrs.
Yet man is born unto trouble, as the sparks fly upward.
DanishMen, ærede medlemmer, De ved lige så godt som jeg, at vold avler vold, avler vold og avler vold.
However, as you and I well know, ladies and gentlemen, violence begets violence, and more violence and yet more violence.
DanishVold avler vold, og hævn avler hævn.
Violence begets violence, and revenge begets revenge.
DanishDet seneste og mest levende eksempel på, hvordan vold avler mere vold, var angrebet på FN ' s kontorer i Baghdad.
The most vivid and recent example of how violence generates even greater violence was the attack on the UN offices in Baghdad.
DanishMen sæt at Sønnen avler en Søn som ser alle de Synder Faderen gjorde og at han bliver angst og ikke bærer sig således ad
Now, lo, if he beget a son, that seeth all his father's sins which he hath done, and considereth, and doeth not such like,
DanishAmos svarede Amazja: "Jeg er hverken Profet eller Profetlærling: jeg er Fårehyrde og avler Morbærfigen;.
Then answered Amos, and said to Amaziah, I was no prophet, neither was I a prophet's son; but I was an herdman, and a gatherer of sycomore fruit:
DanishOg af dine Sønner der nedstammer fra dig og som du avler skal nogle tages og gøres til Hofmænd i Babels Konges Palads!
And of thy sons that shall issue from thee, which thou shalt beget, shall they take away; and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon!
DanishKonflikten i Libanon er et skoleeksempel på, at vold avler vold, og vi tager skarpt afstand fra alle slags voldshandlinger begået på begge sider.
The conflict in Lebanon is a text-book example of the way in which violence begets violence, and we strongly repudiate all forms of violence perpetrated by both sides.
Andre ord i vores ordbog